Ny kula från Malmberget för Europamarknaden

13 juli 2017
En ny kula från malmberget utvecklas nu för den europeiska marknaden. Från vänster Axel Ståhlström, Johanna Gärde och Per-Mikael Grape-Nutti.

I höstas gjordes ett försök med en ny pelletsort från Malmberget, MPBA. Kulan har hittills överträffat förväntningarna och i augusti görs ett nytt fullskaleförsök i Malmberget för att verifiera resultaten.

– Ett alternativ till olivinpellets som kan produceras parallellt behövs för att säkerställa efterfrågan på pelletsprodukter från Malmberget. Om allt går enligt planerna kan den nya kulan introduceras i full skala tidigast under 2019, säger Peter Sikström, LKAB, chef för masugnsprodukter vid marknadsavdelningen.

Bakgrunden är att LKAB:s kunder i Europa efterfrågar en kvalitet från Malmberget som motsvarar KBPA från Kiruna och Svappavaara.

– Nu har vi tagit fram en kula med kvartsit som slaggbildare istället för olivin, som vi använder i MPBO, olivinpellets. Försöken har varit mycket positiva. Om vi inför den nya kvaliteten ökar LKAB:s flexibilitet och marknaden vidgas för malmen från Malmberget, säger Peter Sikström.

Johanna Gärde

Bakgrunden till den nya kulan är marknadsutvecklingen. LKAB:s olivinpellets var ett genombrott 1982 bland masugnar som drivs med ett hundra procent pellets. Ett överskott på olivinpellets från Malmberget har nu uppstått, samtidigt som produktionen i Malmberget med åren kommit att anpassas för SSAB:s behov.

I Europa används fortfarande en blandning av pellets, styckemalm och sinter i masugnsprocesserna. Där behövs en starkare kula som framförallt har bättre hållfasthet i ett visst temperaturintervall. Nu har man testat 20 000 ton av den nya kulan MPBA med mycket goda resultat. Den har den hållfasthet i reduktionsprocessen som krävs, precis som KPBA. Därför görs ett nytt försök i full skala i augusti.

– Vi räknar med att producera närmare 300 000 ton. Det blir nästa steg i utvecklingen och underlag i ett beslut om nödvändiga investeringar, säger Peter Sikström.

Det ökar flexibiliteten för hela LKAB.

– Vi får valmöjligheter på marknaden och kan exportera den nya kulan till Europa från både Luleå och Narvik. Det påverkar både marknadsval, produktion och logistik i LKAB positivt, säger han.

Om den nya kulan blir ordinarie i Malmbergets produktion krävs en del förändringar. Idag har man en gemensam tank för tillsatsmedel för de två pelletsverken, Bandugnsverket BUV och MK3. För att kunna tillverka två sorters pellets oberoende av varandra behövs en separat tank för tillsatsmedel vardera till de båda verken och dessutom separat malning av de tre olika tillsatsmedel som används.

Försöksledare för det nya fullskaletestet är Rickard Jolsterå, kvalitetsingenjör i Malmberget tillsammans med Axel Ståhlström, 1:e forskningsingenjör och försöksledare. Höstens försök genomförs under två veckor i slutet av augusti med personal vid pelletsverken och anrikningsverket engagerade.

– Vi har flera problem att lösa. Dels behöver vi en så snabb övergång som möjligt med mixen av tillsatsmedel och sligens sammansättning för det nya försöket. Dels ska vi upp i produktionstakt och genomföra ett kapacitetstest i full produktionsskala i båda pelletsverken i Malmberget. Dessutom ska den ordinarie produktionen återställas efter försöket med så litet av blandprodukt som möjligt, säger Rickard Jolsterå.

– Det är viktigt att vi får en bra produktionsplan för försöken. Under tiden vi tillverkar MPBA måste det finnas ett buffertlager av olivinpellets, säger Per-Mikael Grape-Nutti, processingenjör.

– Vi vill verifiera att kulan blir lika bra som i fjolårets försök och att vi kan producera hög kvalitet i full produktionstakt, säger Axel Ståhlström.

– Vi följer kvalitetsutvecklingen kontinuerligt med tät provtagning, säger Johanna Gärde, kvalitetssamordnare.

Anders Henriksson, chef för Malmförädling södra är glad över projektet:

– Den nya kulan är en oerhört viktig framtidssatsning för Malmberget då vi breddar vårt utbud av pelletskvaliteter. Att vi parallellt med dagens kvalitet kommer att kunna producera en kvalitet anpassad mot en bred världsmarknad ger oss goda möjligheter till fullt kapacitetsnyttjande av våra pelletsverk även vid lågkonjunktur, säger han.