Ny avvecklingsplan för Malmberget

5 juli 2017

LKAB har tagit fram en avvecklingsplan för Malmberget. Bakgrunden är att mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt i en deldom 2015-05-19 har föreskrivit som ett villkor för gruvverksamheten i Malmberget att en avvecklingsplan för samhället ska tas fram av LKAB.

Avvecklingsplanen syftar till att ge en samlad bild av de störningar som LKAB:s verksamhet orsakar och som påverkar människors hälsa och miljö, vi vill beskriva hur de störningar gruvbrytningen orsakar är styrande för var och när bostäder avvecklas. LKAB:s mål är att samhällsomvandlingen ska vara långsiktigt hållbar och acceptabel för alla som påverkas under den tid som LKAB idag kan förutse att förändringarna kommer att pågå.

Avvecklingsplanen bidrar till att ge en mer samlad beskrivning av varför samhället behöver avvecklas. Den beskriver processen för avveckling av samhället, däremot inte hur avvecklingen konkret genomförs.