Nu ska pelletsen göras fossilfritt

23 september 2019
Man vid byggarbetsplats.
Emil Olsson är projektledare för den nya bioooljeanläggningen som byggs mellan bandugnsverket och MK3 i Vitåfors.

Än så länge ser det inte mycket ut för världen, men just nu byggs en världsunik testanläggning på industriområdet i Vitåfors. Målet är pellets på helt fossilfritt bränsle.

Testanläggningen är nästa steg i pilotfasen av HYBRIT-initiativet. Här ska fossila bränslen bytas ut mot bioolja, och ge helt fossilfri produktion i en av pelletiseringsanläggningarna, till att börja med.– Det vi bygger här är egentligen ett helt nytt system för bioolja till bandugnsverket med förvaring, pumpning och uppvärmning av oljan – hela kedjan fram till ugnen i verket, säger Emil Olsson, projektledare.

Det här innebär att de totala fossila koldioxidutsläppen för verksamheten i Malmberget kommer att minska med så mycket som 40 procent, vilket motsvarar ungefär 60 000 ton per år, under testperioden. Visionen är att det i förlängningen ska leda till helt fossilfri produktion.– Testet av bioolja är ett fantastiskt steg mot visionen om ett helt koldioxidfritt LKAB. I och med den här konverteringen kommer vi att producera en fossilfri pellets under kampanjtiden, och det är vi nog först i världen med att göra. Det är bara diesel och en del av värmeproduktion som kvarstår som fossila, men även där arbetar vi med lösningar, säger Roger Karlsson, sektionschef för process- och produktutveckling på LKAB.

Just nu håller man på att anlägga grund och fundament till cisternen, oljehuset samt elcontainer. Nästa steg är att uppföra den till viss del förtillverkade cisternen.– Det är inget komplicerat bygge direkt, principerna är desamma som de anläggningar vi har idag. Utmaningen är att bioolja har andra fysikaliska egenskaper som vi måste ta hänsyn till. Anläggningen måste klara av mer aggressiva och svårhanterliga oljor, säger Emil Olsson.

Det innebär bland annat syrafasta material för att motverka korrosion. Bioolja är också ofta mer tjockflytande och måste värmas upp mer.– Det blir ju lite mer utmanande att bygga, men det är klart att det är värt det i slutändan.LKAB bygger upp anläggningen och överlämnar den till HYBRIT som kommer att stå som ägare. Bygget planeras stå klart i mars nästa år och vara i full drift i maj månad. De första testerna genomförs fram till 2021.– Biooljan är ett delsteg i en ännu större vision om ett helt koldioxidfritt LKAB, där inte ens biobaserad koldioxid kommer att släppas ut. Att LKAB har antagit den här tuffa utmaningen är imponerande, det visar på en beslutskraft och att vi tar klimatfrågan på största allvar, säger Roger Karlsson.