Norrbotten – svaret på klimatutmaningen

4 februari 2021

Via Norrbottens handelskammare har representanter från bland annat LKAB, Boliden, Kaunis Iron, riksdagsledamöter och ledamöter i Region Norrbotten skickat ett välkomstbrev till Norrbottens nya landshövdning Lotta Finstorp. Innehållet i brevet berättar om ett starkt län med ett varierat näringsliv som genererar global uppmärksamhet, ett Norrbotten som sitter på svaren på framtidens klimatutmaning.Här nedan kan du läsa brevet i sin helhet. 

Norrbotten – svaret på klimatutmaningen.

Vi, undertecknande organisationer och ledamöter, vill hälsa Norrbottens nya landshövding Lotta Finstorp välkommen till vårat län. Historiskt har bilden av Norrbotten varit ett län som bygger kring den tunga industrin som en följd av gruvnäringen. Ett län som utmanats av befolkningsminskning och sned könsfördelning. Men i dag kan bilden inte se mer annorlunda ut.

Vi ser ett Norrbotten som sitter på svaret av framtidens klimatutmaning. Ett län med ett starkt diversifierat näringsliv där flera branscher utvecklas till att bli världsledande och där vi attraherar en allt större global uppmärksamhet.Biltestverksamheten och rymdforskningen är två goda exempel där högteknologisk forskning och utveckling hittat basen i vårat län och där kunskaper har vidareförädlats och med stöd av Luleås tekniska universitet funnit egen drivkraft.Skogen i norr, framtidens gröna guld, med sin förmåga att långsiktigt binda koldioxid och vara jordens lunga, även utvecklas till att bidra till nya material som blir en del i utvecklingen av framtidens material inom flygindustri så väl som klimatsmarta tyger inom klädindustrin.

Vi ser även hur forskningen kring det fossilfria stålet genom projektet Hybrit nu utvecklas till att bli den produktionsmetod som ger basen för utvecklingen av framtidens smarta hållbara samhällen.

Utveckling vi har inom grön energi, där Markbygden Europas största markbaserade vindkraftspark, ytterligare stärker länet ytterligare som producent av 100% grön energi. En energiproduktion som säkerställer energibehovet av vår framtidssatsning.

Att Norrbotten, med våra naturresurser, vår tekniska utveckling, vår tillgång till grön energi, vår attraktivitet som besöksmål där naturen nyttjas långsiktigt hållbart, blir svaret på den klimatutmaning vi står inför.

Vi står nu inför den kraftigaste samhällsomvandlingen någonsin. Fram till 2045 förväntas mer än 1000 miljarder investeras i norra Sverige, Top of Europe.

Den utmaning vi ser är behovet av kompetens, arbetskraft som kan svara upp mot det behov denna samhällsomvandling för med sig. Prognoser visar på ett kraftigt stigande arbetskraftsbehov de kommande åren. Bara LKAB:s omställningsplan pekar på 2000-3000 arbetstillfällen under en 20 års period.

Vi ser även ett tydligt behov av att de privata investeringarna som nu är beslutade går i takt med statens investeringar. Det är först då dessa satsningar går parallellt som vi ser att samtliga investeringar når sin fulla potential.

Vi ser även det tydliga behovet av att de mark- och tillståndsfrågor som finns kopplade till denna investeringsboom kan hanteras i en takt som inte gör att investeringsbeslut får ställas i vänteläge och kanske skjutas på framtiden eller inte bli av. För denna hantering behövs en tydligare och snabbare process från det offentliga. Med den utveckling vi står inför i det län som är svaret på klimatutmaningen duger det inte att tillståndsprocesser kan ta 10-talet år att hantera. Handläggningstider måste vara tidseffektiva utan att kravet på klimat och miljö får stå tillbaka.

Norrbotten är Sveriges bästa län, vi står inför en ljus framtid av sällan skådat slag och vi ser hur vägen fram är utmanande men väldigt spännande och värdefull, inte bara för oss utan för hela vårt land och resten av världen.Vi hälsar än en gång vår nya landshövding välkommen till ett utmanande och spännande gemensamt arbete med att utveckla det län som blir en förebild för resten av världen.

 

Linda Nilsson, Norrbottens HandelskammareKlas Dagertun, Kaunis IronJan Moström, LKABMikael Staffas, BolidenMartin Philips, Talga ABClaes Nordmark, Norrbottens Kommuner

Riksdagsledamöter:

Ida Karkiainen (S)Mattias Karlsson (M)Birger Lahti (V)Fredrik Lundh Sammeli (S)Linda Modig (C)Eric Palmqvist (SD)Linus Sköld (S)Emilia Töyrä (S)

Ledamöter Region Norrbotten:

Linda Frohm (M)Nils-Olov Lindfors (C)Kenneth Backgård (SJVP)Anders Öberg (S)Marianne Sandström (SD)Glenn Berggård (V)

https://norrbottenshandelskammare.se/