Monika Sammelin – Årets Fe!

8 mars 2023

Listan ”40 över 40” instiftades 2022 för att uppmärksamma kvinnor i gruv- och stålindustrin och lyfta den yrkeserfarenhet dessa kvinnor bidrar med. Från listan utses sedan Årets Fe – en branschutmärkelse till den som gjort särskilda insatser under sin karriär. I år delas Årets Fe ut till LKAB:s områdeschef i Malmberget, Monika Sammelin. Stort grattis!

Bild på kvinna i halvfigur, Monika Sammelin
Foto: Mikael Martinsson.

— Att få den här utmärkelsen gör mig både stolt och glad. Om jag kan bidra till att andra ser vilka möjligheter gruvindustrin har och därmed öka andelen kvinnor i branschen, då känns det ännu mer motiverande att gå till jobbet varje dag, säger Monika Sammelin.

Fortsatt jämställdsarbete nödvändigt
— Jämställdsarbetet måste fortsätta så att vi är och förblir en attraktiv bransch för alla. För oss på LKAB är det kanske viktigare än någonsin nu när vi tagit ledningen i omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. Att behålla och attrahera duktiga medarbetare är avgörande, säger Monika Sammelin.

Den gröna omställningen har redan startat
Monika har arbetat på flera olika befattningar på LKAB, bland annat som förädlingschef och som geolog, och går nu in på sitt tredje år som områdeschef för malmbergsverksamheten. Det är i Malmberget den gröna omställningen kanske kommer att synas allra tydligast, främst på grund av nya anläggningar som ska byggas på industriområdet och som verksamheten sedan flera år förbereder sig för.

— Utmaningarna är många, inte minst genom behovet av el, långa miljötillståndsprocesser och att vi ska utveckla nya tekniker och arbetssätt samtidigt som gruva och förädlingsverk ska producera säkert och effektivt. I tider av förändring är det extra viktigt med ledare som bygger tillit och relationer, och här tror jag att jag kan vara en förebild med mitt ledarskap, säger Monika Sammelin.

Kvinna med blommor och diplom - Årets Fe 2023
Foto: Gustaf Andersson, Industriarbetsgivarna.

Nomineringen
Mitt i epicentrum av den gröna omställningen och nyindustrialiseringen står Monika. En pragmatisk, trygg Mitt i epicentrum av den gröna omställningen och återindustrialiseringen av Sverige är Årets Fe 2023 en pragmatisk och trygg ledare. Med båda fötterna på malmen står hon stabilt i nutid såväl som i framtid och leder engagerat vägen med sin smittande energi. Hon skapar en sann team-känsla och tydlig riktning för de mål som ska och kommer att uppnås. Under ledning av Årets Fe 2023 har verksamheten uppnått fantastiska resultat med produktionsrekord – samtidigt som säkerheten ständigt är i fokus.

I sitt ledarskap hanterar Årets Fe 2023 den pågående gruv- och förädlingsproduktionen samtidigt som hon driver de massiva insatser som klimatomställningen kräver. Med en gedigen erfarenhet har Årets Fe 2023 en central roll inte bara för regionens utveckling utan skapar också förutsättningarna för grönt stål, ja, för hela de gröna värdekedjorna som börjar i berget.

Utmärkelsen Årets Fe från listan ”40 över 40”
Bakom listan ”40 över 40” står arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna, branschorganisationerna Jernkontoret och Svemin, samt nätverken Metallkvinnor och Women in Mining Sweden. Möjligheten att nominera har varit öppen för alla med kriterierna att de nominerade ska vara kvinnor, över 40 år och ha branschanknytning till gruv- eller stålindustri. Från de 40 på listan utser juryn, med representanter från gruv- och stålindustrin, Årets Fe och utmärkelsen delas ut på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Ytterligare två LKAB-kvinnor finns på listan  ”40 över 40”; Linda Bjurholt, vd på LKAB Malmtrafik och Pia Lindström, hållbarhetsdirektör.