Miljötillståndsansökan för LKAB:s verksamhet i Kiruna lämnas in

29 juni 2018

Ett intensivt arbete pågår för att färdigställa Sveriges kanske största miljötillståndsansökan, som omfattar hela LKAB:s gruv- och industriverksamhet i Kiruna. Inom kort lämnas ansökan in till mark- och miljödomstolen i Umeå.

Kvinna stående  utomhus

LKAB vill öka sin produktion för att fortsätta vara en hållbar och konkurrenskraftig järnmalmsproducent. I Kiruna är ett första och avgörande steg ett nytt miljötillstånd eftersom nuvarande inte ligger helt i linje med dagens miljökrav.– En sådan här stor tillståndsansökan omfattar många olika områden, som till exempel buller, energi, markdeformationer, utsläpp till luft och till vatten. Vi har gjort grundliga utredningar inom alla dessa områden för att identifiera vilka skyddsåtgärder som behövs för att inte öka påverkan på miljön, trots att vi ökar produktionen. Framför allt är vattenfrågan utmanande. Den är extremt komplex och kräver stora insatser från vår sida, säger Linda Bjurholt, miljöchef på LKAB.

Målet är att ansökan skickas in innan juni månads slut. När mark- och miljödomstolen tagit emot ansökan skickas den på remiss till Naturvårdsverket och andra myndigheter. Vissa kompletteringar kommer sedan sannolikt att begäras in. Efter det blir det förhandlingar. Allt som allt kan det ta 1–2 år innan domstolen tar beslut.– För att uppnå den planerade produktionsökningen bör Kiruna ha ett nytt miljötillstånd på plats senast vid årsskiftet 2019/2020. Det är därför av största vikt att miljöprövningsprocessen är effektiv och tydlig, säger Stefan Romedahl, produktionsdirektör Division Norra.