Mer information om malmkroppen Printzsköld

3 maj 2019

Under april månad har det varit ökad seismisk aktivitet i Printzskölds hängvägg.

Seismisk aktivitet är något som normalt förekommer i alla malmkroppar i Malmberget och beror på att vi lastar ut malm och skapar bergrum som fylls igen genom att den ovanliggande bergmassan blockar upp. Detta sker kontinuerligt i alla våra produktionsområden, och är av LKAB önskvärt då det produktionstekniskt skapar en säker arbetsplats i de områden som vi har lastning.