Malmkroppen Printzskölds takskiva har öppnats till markytan

23 oktober 2019
Den nya gropen vid Printzskölds malmkropp, markerad i gult, bildades cirka 500 meter innanför LKAB:s stängsel, markerat i blått (dragning 2018). (Flygbilden är från 2017.)
Den nya gropen vid Printzskölds malmkropp, markerad i gult, bildades cirka 500 meter innanför LKAB:s stängsel, markerat i blått (dragning 2018). (Flygbilden är från 2017.)

Takskivan ovanför malmkroppen Printzsköld i Malmberget har brutit igenom till dagen, enligt bedömning under det senaste dygnet. Uppblockningen har föregåtts av förhöjd seismisk aktivitet de senaste dagarna, men själva genombrottet förefaller ha haft ett relativt lugnt händelseförlopp.

Malmkroppen Printzsköld började brytas 1998 från 780-metersnivån. Därmed fanns flera hundra meter fast berg ovanför brytningsnivån. Brytningen har sedan fortsatt neråt. Vartefter malmen har lastats ur har ett hålrum bildats ovanför malmen och takskivan har blivit allt tunnare. Idag bryts Printzsköld på 970- och 996-metersnivåerna.

Onsdag 23 oktober upptäcktes att en del av takskivan har blockat upp, alltså öppnats på markytan och bildat en grop, cirka 100 gånger 50 meter stor. Området ligger cirka 500 meter innanför industristängslet och var redan avstängt på grund av den ökade seismiska aktiviteten.

Att takskivan öppnas är en förväntad följd av brytningsprocessen, LKAB hade dock gjort bedömningen att detta skulle ske senare. Övervakning av takskivans förändring har skett kontinuerligt under flera års tid, bland annat genom laserskanning och med seismiksystemet som registrerar seismiska händelser.