LKAB välkomnar satsningar i Östra Malmberget

16 december 2022

Under många år har LKAB velat satsa på infrastrukturen och boendemiljön i Östra Malmberget. Nu har Gällivare kommun meddelat att man är villig att gå med på en sådan satsning.

Vy över östra Malmberget.
Bostadsområdet i östra Malmberget består av 144 villor.

Medan centrala Malmberget avvecklas blir området Malmsta kvar, ett bostadsområde med 144 villor som inte behöver rivas på grund av gruvbrytningen.

– Att det finns en påverkan från gruvan råder det inga tvivel om, den redovisar vi till exempel på årliga informationsmöten med de boende. Däremot ligger påverkan under de gällande miljövillkoren, så bostäderna behöver inte avvecklas. Det finns heller inte någon juridisk grund att tvinga bort någon, säger Monika Sammelin, områdeschef i Malmberget.

LKAB jobbar alltid för att minimera störningar från verksamheten, som buller, damm och vibrationer från sprängningar och så kallade seismiska händelser. Många boende i östra Malmberget har också klagat på dåligt vatten i kranarna, återkommande brott på vattenledningar och allmänt bristande underhåll på den kommunala infrastrukturen. Det är något som LKAB under flera år erbjudit sig att ersätta kommunen för att åtgärda, men som kommunen avböjt.

Nu har dock Gällivare kommun efter ett möte med LKAB meddelat att bolaget är ”villigt att gå in med extra medel för att ersätta den påverkan som gruvbrytningen inneburit för området.” Det vill säga det LKAB tydligt kommunicerat under lång tid.

– Vi ser fram emot att äntligen kunna förbättra boendemiljön på området tillsammans med kommunen. Bland annat måste ju människors säkerhet gå först, så att få bygga klart stängslet mot det närliggande avvecklade området har prioritet. Den grundläggande samhällsservicen med bra vatten, hela vägar och avloppsledningar måste ju också fungera. Kommunen säger nu visserligen att problemen med vattnet är lösta så fokus kanske hamnar på trivselåtgärder eller andra insatser kopplade till boendemiljön, utifrån de boendes önskemål, säger Monika Sammelin.

Länk till Gällivare kommuns meddelande.