LKAB välkomnar ny järnvägsstation i Kiruna

10 maj 2021
Karta över förslagen för ny järnvägsstation.
Översiktskarta över lokaliseringsalternativen. För alternativa utredningsalternativ (betecknas LON av Trafikverket) finns tre olika förslag till placering av järnvägsstationen. Bild från Trafikverket.

Trafikverket har presenterat ett förslag på ny järnvägsstation i Kiruna. LKAB ser positivt på en centrumnära station och konstaterar att placeringen inte påverkas av eller påverkar gruvbrytningen.

Trafikverket förordar att Kirunas nya järnvägsstation placeras enligt alternativ ”Centrumnära söder om Lombololeden”.

– Vi ser fördelar med den lösningen eftersom våra medarbetare också åker tåg, både på fritiden och i tjänsten. Vi ser att goda kommunikationer stärker attraktiva samhällen, säger Stefan Hämäläinen, LKAB:s direktör för samhällsomvandlingar.

Vare sig den centrumnära placeringen eller platsen för den tillfälliga stationen kommer att beröras av gruvbrytningen utifrån den kännedom som finns idag om fyndigheterna av järnmalm. Däremot finns andra avvägningar att göra, rennäringen är exempelvis ett av flera riksintressen som måste beaktas vid placeringen.

– Vi kommer att fullt ut ersätta en permanent järnvägsstation, var den än placeras. Om det beslutas om en placering som kräver ny järnvägsdragning så behövs det däremot ytterligare finansiering, för LKAB har redan betalat två miljarder kronor för en ny järnväg som invigdes 2012. Vi kan inte betala för samma sak två gånger. Vi ser gärna att staten och Trafikverket tar ett helhetsgrepp på Malmbanan eftersom behoven från både industrin och personresandet ökar. Där kunde en stationslösning ingå, säger Stefan Hämäläinen.