LKAB tidigarelägger stängning av gymnastiksal på Bolagsskolan i Kiruna

8 december 2021

Under en av LKAB:s regelbundna besiktningsrundor av Bolagsskolan upptäcktes en ökad sprickbildning mellan gymnastiksalsdelen och nästa del av byggnaden. Kiruna kommun, som via Kirunabostäder står för drifts- och underhållsavtalet för skolan, har fått information om att börja omlokalisera hyresgästerna då LKAB vill stänga byggnaden så snart som möjligt.  

— Vi har haft regelbunden bevakning av huskropparna med hjälp av Tyrens och det var under en sådan runda som den ökade sprickbildningen upptäcktes. Vi bedömer i dagsläget att det är ofarligt att vistas i byggnaden men vi vill förstås utreda detta ytterligare med hjälp av byggnadskonstruktionsexpertis. Nu tar vi det säkra före det osäkra och förbereder inför att kunna stänga, säger Joel Ahlqvist, projektledare på LKAB:s samhällsomvandlingsenhet.

Bolagsskolans gymnastiksal används framför allt av olika föreningar och i den andra delen av byggnaden har modersmålsenheten på Kiruna kommun sin verksamhet.