LKAB stöttar nytt mentorprogram för unga konstnärer i Malmfälten

11 januari 2022
Två personer som håller i målarpenslar

Under våren startas ett nytt projekt av Sveriges Konstföreningar, Norrbotten och Galleri Lillasyster i Luleå, i samverkan med LKAB, med syfte att ge unga konstnärer i Malmfälten chansen att utvecklas och visa upp sig. 

-Så himla kul att LKAB satsar på unga i musikbranschen. Tänk om vi kunde ordna något liknande för unga konstnärer. Ha en fin 1 maj!

Stina Hedlund, bildlärare på Hjalmar Lundbohmskolan i Kiruna, var den som våren 2021 skickade sms:et om LKAB:s satsning på unga i musikbranschen. Mottagare var Karin Westergren, ordförande för Sveriges Konstföreningar, Norrbotten. Bilagt fanns också pressinformationen som berättade om mentorprogrammet Ung Artist Malmfälten. Genom programmet hade ett antal musikintresserade unga fått möta musikproducenten Björn Pettersson. Deras mål – att utveckla sin musikaliska kompetens. 

– Idén om ett mentorprogram hade funnits en längre tid hos distriktsstyrelsen, säger Karin Westergren. Förebild var Galleri Systers lyckade mentorprogram i Luleå. Sms:et väckte tankar. Tänk om vi skulle kunna utgå från Galleri Systers modell och anpassa den för malmfältsförhållanden och söka stöd hos LKAB?– Hjulet ska inte behöva uppfinnas flera gånger, så vi delade gärna med oss av våra erfarenheter och underlag för ansökan, säger Ludvig Sjödin, idag utvecklingsansvarig för Galleri Lillasysters verksamhet som blev en avknoppning från Galleri Syster efter det första mentorprogrammet. 

Med utgångspunkt i Galleri Systers ansökan lämnade Sveriges Konstföreningar, Norrbotten in en bidragsansökan till LKAB för Unga konstnärer mentorprogram i Malmfälten.– Vi kände direkt att det var en intressant ansökan. Vi sponsrar många föreningar och det här mentorprogrammet blir ett fint tillskott för konstintresserade unga i Malmfälten. LKAB:s ambition är att stötta lokala initiativ på bred front för att bidra till attraktiva samhällen på bolagets verksamhetsorter, säger Anna Skogh, sponsringsansvarig vid LKAB.

I mentorprogrammet kommer nu fyra konstintresserade ungdomar med hemort i Kiruna och/eller Gällivare kommuner att paras ihop med varsin yrkesverksam konstnär. Konstnären fungerar som mentor och kommer handleda den unga adepten i att utveckla sitt konstnärskap med målet att i programmets slutfas genomföra en gemensam utställning som kommer att visas i Gällivare av konstföreningen Folket och Falken och i Kiruna av Kiruna Konstgille.

– Att vara mentor är ett uppdrag att ta på fullaste allvar. Och vilken möjlighet för en ung människa att få ta del av sin mentors erfarenheter och för mig som konstnär känns det viktigt att dela med mig, framhåller Mikael Fagerlund, en av mentorerna.– Nu kommer vi att informera om programmet via egna kanaler, olika sociala media och de lokala annonsbladen, avslutar Karin Westergren. Ansökningstiden går ut 30 januari och vi räknar med att dra igång programmet kring 20 februari.

Läs mer om programmet och ansök här. 

För mer information om Unga konstnärer, mentorsprogram Malmfälten:

Karin Westergren, ordförande Sveriges Konstföreningar, Norrbotten: kajsaw@telia.comLudvig Sjödin, utvecklingsledare Galleri Lillasyster, Luleå: ludvig.sjodin@hotmail.comAnna Skogh, sponsringsansvarig, LKAB: Anna.skogh@lkab.com