LKAB kräver svar från Gällivare kommun om östra Malmberget

28 september 2021

LKAB har skickat ett officiellt brev med ett antal konkreta frågor och uppmaningar till Gällivare kommun. Frågorna gäller kommunens undermåliga underhåll av bostadsområdet Malmsta i östra Malmberget och det faktum att LKAB inte får bygga stängsel runt det område väster om Malmsta som ska avvecklas.

– Vi vill med det här brevet uttrycka vår djupa oro för Malmsta och situationen för de boende i området. Den situation som har växt fram under ett par år med bland annat stora brister i infrastruktur och vattenkvalitet kräver snabba åtgärder. Vi är fast beslutna att följa rådande lagar och domslut, samt att hålla vår del av samverkansavtalet från 2012, där vi enades om att Malmstaområdet ska behandlas som ett utvecklingsområde, säger Niklas Johansson, kommunikations- och klimatdirektör, LKAB.

Gällivare kommun har avslagit LKAB:s begäran att få stängsla in västra delen av östra Malmberget, något som är nödvändigt för att skydda människor och djur från fara. Samtidigt som kommunen nekar tillstånd, pekar man på att ansvaret för säkerheten vilar på LKAB.

– Det har blivit tydligt att kommunen använder stängselfrågan som utpressning för att få LKAB att sockra budet till fastighetsägarna i Malmsta. Trots att vi inte har några lagliga skyldigheter att köpa fastigheterna i Malmsta, driver kommunen frågan om att LKAB borde ge Malmstaborna samma erbjudande som de fastighetsägare som befinner sig inom det av domstol fastställda påverkansområdet, säger Niklas Johansson.

Det erbjudande som går ut i dagarna till de boende i Malmsta innebär att alla som vill får möjlighet att sälja sin fastighet till LKAB till ett marknadspris, som om fastigheten stått i centrala Gällivare. Samtidigt som de som vill bo kvar kan göra det.

Mellan åren 2015 och 2020 har LKAB betalat 6,9 miljoner kronor för att säkra en väl fungerande kollektivtrafik, där enbart ersättningen under 2020 motsvarar 16.000 mil transport med fullstor buss. LKAB har även erbjudit sig att hjälpa till med att reparera och underhålla vatten och avlopp. Trots detta har kommunen dragit ner på underhåll och kommunal service.

– Det måste bli ett slut på det här skyttegravskriget så att vi kommer framåt. Domstolen har fastslagit vilka delar som ska avvecklas. Arbetet måste fokuseras på hur vi kan förbättra området.  Den här situationen går ut över de boende och har fått pågå länge nog, säger Niklas Johansson.