LKAB köper världens starkaste lok

28 april 2011

LKAB:s styrelse beslutade på onsdagen att investera i fyra nya dubbla IORE-lok från leverantören Bombardier. Lokaffären ingår som en viktig del av en miljardinvestering i LKABs logistik.

– Investeringen är strategisk i LKAB:s utvecklingsplan och ökar tågkapaciteten för malmtransporter till 40 miljoner ton per år. Ökad kapacitet på Malmbanan är avgörande för förverkligandet av LKAB:s planer på tre nya gruvor och en ökad leveranskapacitet med 35 procent till år 2015, säger LKAB:s vd Lars-Eric Aaro i en kommentar.

LKAB har idag 13 av världens starkaste lok och ökar nu antalet till 17 lok. IORE-loken är designade för extremt tunga tågtransporter. LKAB:s malmtåg består av 68 malmvagnar med en lastkapacitet på 100 ton per styck. Varje tåg fraktar 6 800 ton järnmalmsprodukter och är 750 meter långa. Malmtransporterna går från LKAB:s gruvorter i Malmberget, Svappavaara och Kiruna till LKAB:s malmhamnar i Narvik respektive Luleå samt till SSAB:s anläggningar i Luleå.

Bakgrund

Kraven på loken är mycket höga.
– Malmtransporterna sker dygnet runt året runt i ett extremt arktiskt klimat med stora temperaturskillnader och vädervariationer. De har hittills visat sig vara driftsäkra. När tågtrafiken i södra Sverige stått stilla under vintertrafiken har våra malmtåg rullat planenligt, säger Jan Olovsson, projektledare.
IORE-loken skall levereras under perioden maj 2013 till mars 2014 från Bombardiers fabrik i Tyskland.

Höjer kapaciteten

– Investeringen ger oss en transportkapacitet på 20 dagliga tåg mot dagens 15 tåg på Malmbanan, säger Göran Heikkilä, logistikchef i LKAB.
Klas Wåhlberg vd i Bombardier Transportation Sweden AB säger i en kommentar:
 – Vår nya order från LKAB är en stor framgång. Kunden har värderat IORE-lokens höga prestanda och driftsäkerhet. Det innebär också ett gott betyg på samarbetet med Bombardier.

Starka – energisnåla

IORE-loken är med en dragkraft på 1200 kN världens starkaste lok. Effekten är 10 800 kW, eller c:a 15 000 hk och axeltrycket är 30 ton vardera på de 12 drivaxlarna.
IORE-loken är energieffektiva och har inbyggd energiåtermatning. Med hjälp av s k asynkronmotorer omvandlas rörelseenergi till elkraft när tågen motorbromsar. IORE-loken ger tillbaka c:a 25 procent av den energi som förbrukas under varje transport. Det gynnar miljön och ligger väl i linje med att lasten består av världens klimatsmartaste järnmalmsprodukt LKAB Green Pellets.
– Vi är stolta over att vara en fortsatt viktig kugge I LKAB:s fortsatta framgångar. Kraft och prestanda i Bombardiers lokomotiv saknar motsvarighet och ger LKAB fortsatt dragkraft i företagets strategiska affärsutveckling, säger Åke Wennberg, vd i Bombardier Transportation Locomotives & Equipment Division.

Slutmontering av de nya loken sker i Kassel, Tyskland. Chassin, boggier och framdrivningar tillverkas i Bombardiers fabriker i Wroclaw, Polen respektive Siegen och Mannheim, Tyskland.

För ytterligare frågor, kontakta:
LKAB Jan Olovsson, projektansvarig, tel +46 980 71975; mail: jan.olovsson@lkab.com
Bombardier Transportation Jonny Hedberg, informationschef, tel +46 10 852 5062; mail: jonny.hedberg@se.transport.bombardier.com