LKAB investerar närmare en miljard kronor för att möta utmaningarna på Malmbanan

27 mars 2024

För LKAB är Malmbanan en integrerad del av produktionssystemet som börjar i gruvan och via järnvägen och hamnarna slutar hos stål- och mineralkunderna. Hög kapacitet och tillgänglighet på Malmbanan och för det rullande materialet i form av lok och vagnar är affärskritiskt.

LKAB har pågående investeringar om totalt närmare en miljard kronor för att möta de växande utmaningarna med Malmbanan. Investeringarna omfattar främst etableringen av en ny lokverkstad i Kiruna, beslut om förvärv av delar av Duroc Rail – ett verkstadsföretag med special kompetens för hjulunderhåll av lok och vagnar, samt 100 nya järnvägsvagnar och modernisering av de IORE-lok som används på Malmbanan.

Partnerskapet med Duroc Rail ska säkerställa att bolaget, som har unik kompetens för hjulunderhåll av lok och vagnar, finns kvar och utvecklas i Luleå. Förvärvet slutfördes under början av 2024 och innebär även att LKAB kommer att investera upp till 200 miljoner kronor i uppförandet av nya industrilokaler för verksamheten. Med en planerad inflyttning 2025, kommer Duroc Rail att vara ett av de första företagen som etableras i industriparken i Luleå – ett blivande centrum för grön omställning.

Documents

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av närmare 5 200 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 43 miljarder kronor år 2023.

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Artikeln är en del av LKAB:s års- och hållbarhetsredovisning 2023. Läs fler artiklar och se höjdpunkter från året som gått här.