LKAB inväntar besked för röjning

22 december 2023

Arbetet på urspårningsplatsen fortsätter i Vassijaure. Snögalleriet (snöskyddet som är byggt över rälsen) har rivits, och nu kan man se platsen vagnarna har spårat ur. Inom kort kan förhoppningsvis röjningsarbetet påbörjas och pågå under julhelgen.

– Vi har fått ok på att dra loket och de 46 oskadade vagnarna till Narvik under fredagen och gör detta efter att snöröjningen har genomförts. När Trafikverket är färdiga med besiktningen av snögalleriet får vi förhoppningsvis tillstånd att även själva kunna undersöka området, säger Caroline Wiss, vd Malmtrafik.

Förhoppningen är även att bärgningen av vagnarna kommer att påbörjas under fredagen den 22:a december. Undersökningsarbetet innefattar omfattande dokumentering och undersökning in på detaljnivå.

– Eftersom vi inte vet hur omfattande skadorna är så kan vi inte heller göra någon prognos om när allt är klar, men vi gör verkligen allt vi kan för att hjälpa till. LKAB:s bärgningsstyrka utför arbetet med egna maskiner och personal och arbetet kommer att utföras även under julhelgen, säger Wiss.

LKAB har ännu inte kunnat undersöka de urspårade vagnarna, men en hypotes baserat på okulär besiktning är att ett hjulpar på en av malmvagnarna skadats.

– Det är för tidigt att dra några slutsatser kring förloppet och om det handlar om yttre påverkan eller inte. Men då vi dagsläget inte kan utesluta att något skulle varit fel på en hjulpar så vidtar vi åtgärder av försiktighetsskäl. Då varje hjulpar kan spåras, tas till exempel för säkerhets skull vagnar med hjulpar ur samma sändning ur trafik, totalt 40 axlar, säger Caroline Wiss.

Haverikommissionen leder utredningen och är på plats under röjning och bärgning. Samtidigt planerar Trafikverket för reparationsarbetet på olycksplatsen och längs den del av linjen som har skadad räl och slipers.

Bilder från urspårningsplatsen 21 december 2023.

Urspårade tågvagnar liggandes på sidan