LKAB hjälper MSB vid beredskapsövning i Kiruna

2 september 2022

MSB genomför övningen Giron 2022 i Kiruna 12-16 september. LKAB ställer upp med tre olika övningsobjekt, hus som ska rivas och därför demolerats delvis.

En halvt riven byggnad.

MSB samordnar aktiviteternas planering och genomförande i samarbete med länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, Polisen, Socialstyrelsen och Sjöfartsverket. Eftersom LKAB just nu genomför rivningar och flyttar av hus i Kiruna passade det att upplåta några av husen som ska rivas.

Syftet är att stärka och anpassa den svenska beredskapen mot en förändrad regional hot- och riskbild i en ny struktur. Genom att öka kunskap och förmåga till aktörsgemensam ledning, samverkan och kommunikation är förhoppningen att öka takten i utvecklingen inom den svenska beredskapen.

Mer information om övningen på MSB:s hemsida.