LKAB hjälper kommuninvånare i Kiruna

14 maj 2020
Kvinna i skyddskläder vid minibuss
Marina Källvik hjälper personer i riskgrupper med mat- och apoteksinköp.

När covid-19 bröt ut stängdes besöksgruvan i Kiruna och LKAB:s guider fick andra arbetsuppgifter. En av dessa är att hjälpa kommuninvånare i riskgruppen att handla och leverera mat- och apoteksvaror.

— Det här är ett led i LKAB:s ambition att stötta lokalsamhällena under pandemin. Det känns jättebra att kunna hjälpa till, säger André Douhan, guide på LKAB.

Den som har behov av stödinsatser och som är över 70 år eller tillhör en riskgrupp, kan kontakta Kiruna kommuns Pensionärsservice. Genom Svenska kyrkan anlitas sedan volontärer som får i uppdrag att handla mat, medicin eller kanske låna böcker på biblioteket. Ett tiotal personer har anmält intresse för volontärsinsatsen. Initiativet ska utvärderas i slutet av maj.

— Alla vi levererat till är så tacksamma. Vi har en Svenska kyrkans väst över våra vanliga LKAB-kläder när vi jobbar med det här, så om det är en gammal LKAB:are som öppnar dörren blir de extra glada – och lite förvånade, säger Marina Källvik.