LKAB förbereder hjälp till flyktingar från Ukraina

17 mars 2022
Hockeyspelande barn

Kriget i Ukraina har gjort att människor i landet flyr och förväntningen är att många ska komma även till Sverige. LKAB ser över möjligheten att hjälpa till med bostäder och genom extra stöd till det lokala föreningslivet.

LKAB är en stor aktör på bostadsmarknaden i Malmfälten. För närvarande råder det bostadsbrist på orterna, huvudsakligen för att det är många som söker jobb och därmed även bostad i kommunerna. LKAB har hittills byggt lika många nya bostäder som det har avvecklats befintliga. Det finns dock inte något stort överskott att ta till för flyktingar.

– Vi gör ändå en inventering just nu för att se vilka lediga lokaler som eventuellt skulle gå att använda, och för en dialog med kommunerna om hur vi kan hjälp till. Vi tömmer ju fastigheter i både Kiruna och Malmberget som en del av samhällsomvandlingarna, men det är förstås för att de behöver avvecklas på grund av påverkan från gruvan. En del går att nyttja på kort sikt, det är ju inte några långsiktiga bostadslösningar, säger Stefan Hämäläinen, direktör för samhällsomvandlingarna.

LKAB har beslutat att inte ta betalt av kommunerna eller Migrationsverket för de avvecklingsfastigheter som under olika tidperioder kan ställas till förfogande för flyktingboenden.

lkab_kiruna_byggnader_121025_0473.jpg

Situationen i Kiruna är för närvarande mer ansträngd än i Gällivare vad gäller tillgängliga fastigheter. Ett av husen som ska tömmas inför avveckling i centrala Kiruna är hotell Ferrum. Även om det inte är idealiskt för normalt boende skulle det kunna erbjuda tillfälliga möjligheter vilket föreslagits kommunen.

– Vi har också bestämt att vi vill stötta föreningslivet som vill hjälpa de människor som kommer hit. Ideella krafter är oerhört viktiga i den här typen av samhällskriser, där föreningar gör ett stort jobb inte minst med att aktivera ungdomar. Därför har vi avsatt en summa pengar som föreningar ska kunna ansöka från till olika typer av aktiviteter. Primärt så vänder vi oss till de föreningar som vi har befintligt sponsorsamarbete med där vi kan lova en snabb och effektiv handläggning. Tanken är att kunna bidra främst kopplat till aktiviteter för barn och unga från Ukraina, säger Niklas Johansson, direktör för kommunikation och klimat på LKAB.