LKAB drar tillbaka yrkande om separat byggdom för Gällivare

16 april 2024

Som en del i processen för nytt miljötillstånd i Gällivare hade LKAB ansökt om en byggdom för att kunna starta vissa anläggningsarbeten inför uppförandet av demonstrationsanläggningen för järnsvamp, med mera. För att öka chansen till en snabbare slutlig dom drar LKAB tillbaka yrkandet.

– Vi ser nu när processen drar ut på tiden att vi ändå missar byggsäsongen under barmarksperioden 2024. Så som processen har utvecklat sig bedömer vi att det kan gå snabbare mot slutlig dom om vi drar tillbaka yrkandet om separat byggdom. För oss och klimatet räknas varje år, nu hoppas vi få en dom i början på 2025, säger Niddi Ögren, miljö- och säkerhetschef.

Ansökan om nytt tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet vid gruvan i Malmberget i Gällivare kommun lämnades in till mark- och miljödomstolen den 15 maj 2023. Den omfattar all befintlig verksamhet i Malmberget med gruva, förädling och tillhörande funktioner, men också nya delar som en demonstrationsanläggning för koldioxidfri järnsvamp med Hybrit-teknik, apatitverk för utvinning av kritiska mineral, med mera.

För att vinna tid yrkade LKAB på en separat byggdom som hade kunnat ge tillstånd att starta vissa anläggningsarbeten redan innan hela det nya miljötillståndet prövats. Det gällde markarbeten och grundläggning kopplade till demonstrationsanläggningen, apatitverket, järnvägsterminalen och gruvdammanläggningen.

– Normalt sett kan en byggdom snabba på, men vi ser nu att vi vinner mer på att frigöra resurser både hos oss och andra aktörer. Sannolikheten är större att vi kan vinna tid för en slutlig dom för hela tillståndet om vi fokuserar enbart på huvudprocessen, säger Niddi Ögren.