LKAB borrar efter mer malm i Malmberget

23 april 2021
Borrigg som jobbar sig ner i marken.
Det första borrhållet borras ner till cirka 500 meter. Med utgångspunkt från det första ska sedan tre hål göras med kontrollerad borrning.

Prospekteringsavdelningen har nu börjat borra det första av tre prospekteringsborrhål vid Gällivare-Malmbergets golfbana.– Vi vill testa teorin vi har om Västra fältets malmkroppar och se om Välkomma, Baron och Johannes fortsätter ner till djup under 1600 meter, säger Simon Engström, geolog på LKAB.

– Den här prospekteringen handlar om att identifiera potentialen för Västra fältet och göra det möjligt att planera för Malmbergets gruva efter 2035. Tillgängliga och livskraftiga gruvområden i väster gör att vi kan vara mindre beroende av de stora östra malmkropparna. Det gör att vi kan skapa en mer robust och effektiv drift, säger Ben Pladdy, gruppchef för gruvnära prospektering i LKAB.Malmkropparna är för närvarande kända till cirka 1000 meter och i dagsläget finns inga tillgängliga platser i gruvan för att undersöka dem ytterligare.

IMG_6951 Simon Engström LKAB.jpg

Simon Engström.

– För att göra processen snabbare kommer vi att använda borrteknik med kontrollerad styrning när vi kommer djupare ner. Det betyder att för varje borrplats behöver vi bara borra ett mycket långt hål samtidigt som vi kan uppnå minst tre träffar, säger Simon Engström.Liknande borrningar planeras på två platser vid området Norra Mosebacke senare under året.– Tillståndshanteringen för dessa är försenad, men ett slutgiltigt beslut förväntas inom kort, säger Ben Pladdy.

Borriggen anlände från södra Sverige i slutet av februari till borrplatsen i Malmberget och planeras arbeta dygnet runt de närmaste månaderna.