Liggväggen påverkas av brytning

15 maj 2018
Kvinna i LKAB-kläder ståendes vid ett mätinstrument under jord
Med mätinstrumenten kan Karola Mäkitaavola se så små deformationer som 4,5 millimeter.

KIRUNA. När malmkroppen i Kirunagruvan bryts ut påverkas inte bara hängväggen som vetter mot staden. Även liggväggen, där infrastruktur som schakt och vägar finns, rör sig. Det här påverkar hur långt från malmkroppen framtidens infrastruktur under jord ska ligga.

Med hjälp av elektriska impulser i hundra meter långa rör som går in i bergväggen mäter forskningsingenjör Karola Mäkitaavola och hennes kollegor på Gruvteknik Norra rörelser i liggväggen. De vill veta hur berget påverkas när malmen tas bort.

– Efter tre års regelbunden mätning är vår teori att bergmassan i liggväggen bara skadas i samband med brytning och två till tre nivåer under aktuell brytningsnivå. Observationer och mätningar visar att det sedan stannar upp. De nivåer vi bröt på 90-talet har till exempel inte flyttat sig sedan dess, säger Karola Mäkitaavola.

Både brytningsdjupet och bredden på malmkroppen påverkar liggväggen. Ju bredare malmkroppen är där den bryts desto mer rörelse och spänningar uppstår.-I framtiden behöver viktig infrastruktur som ska hålla under många år placeras längre ut från malmkroppen än i dag. Vi kan se på den nuvarande huvudnivån att schakten har fått stora skador för att de ligger för nära, säger Karola Mäkitaavola.

Det återstår ännu att se hur sjömalmen eventuellt kommer att påverka bergssidan där bland annat manskapshus och förvaltningskontoret FK ligger.-Sjömalmen har ett annat beteende än huvudmalmen då vi inte har haft ett dagbrott där och den omsluts av berg på fler sidor, säger Karola Mäkitaavola.

Påverkan på liggväggen

När malmkroppen tas bort tas också stödet för liggväggen bort. Liggväggen kan nu expandera mot det område där malmen förut fanns. Brytningen påverkar därför liggväggen på två sätt.

• Spänningar: De spänningar som alltid finns i berget kan inte längre röra sig sin vanliga väg genom malmkroppen på de ställen där malmen tagits bort från bergmassan. Spänningarna söker sig nu under det uppbrutna området vilket skapar extra spänningar i liggväggen, vid och under den aktuella brytningsnivån.

• Rörelser: När en nivå brutits ut finns det möjlighet för liggväggen att röra sig mot det område där malmkroppen tidigare fanns. Det skapar rörelser i liggväggen.