Kirunaverksamheten förbereder för ett reducerat underhållsstopp

15 mars 2021
Pressbilder
Underhållsstoppet i förädlingsverken KA1 och KK2 kommer att genomföras i en betydligt mindre omfattning.

Det första underhållsstoppet för året, i förädlingsverken KA1 och KK2, reduceras med hela 80 procent. Istället förskjuts majoriteten av anläggningsunderhållet till hösten för att minska risken för smittspridning.      –  Vi har vridit och vänt på frågan och kommit fram till ett bra beslut. Det är den säkraste och tryggaste lösningen i det här läget, när smittspridningen i samhället fortsätter att öka, säger Jan Carlsten, förädlingschef på LKAB i Kiruna.

En övervägning av olika underhållsalternativ genomförs alltid inför varje underhållsstopp eftersom varje tillfälle är unikt och måste anpassas till den speciella kontexten vi befinner oss i – mitt i en pandemi. Med andra ord måste varje underhållsstopp övervägas och genomföras med nuläget i fokus. – Även om vi vidtar omfattande åtgärder går det inte att undvika att det under ett normalt underhållsstopp blir ett ökat antal hitresande. Vi befinner oss i ett väldigt ömtåligt läge och det kräver tuffare beslut, säger Jan Carlsten.En fortsatt hög smittspridning ligger till grund för beslutet om att reducera det planerade underhållsstoppet med hela 80 procent. Det innebär en stopptid på omkring tio dygn istället för 13 när endast 20 procent av den ursprungliga stopplanen ska genomföras.– Vi följer pandemiutvecklingen noga och ser kontinuerligt över våra rutiner och åtgärder. Vi har ett stort ansvar och det ställer krav på oss och på vår förmåga att anpassa verksamheten när det krävs. Vi behöver hela tiden vara beredda på att ta nya beslut för det absolut viktigaste är människors liv och hälsa och inte antal producerade ton. Produktionen är alltid sekundär, säger Jan Carlsten. 

Ett underhållsstopp innebär alltid en temporär koncentration av människor som normalt inte vistas i LKAB:s verksamhet och det ställer krav på samverkan och särskilda restriktioner kopplade till covid-19.Trots att flera smittreducerande åtgärder har vidtagits är det stundande underhållsstoppet ändå en aktivitet som kräver mycket resurser. – Vi behöver göra allt vi kan och lite till för att minska risken för smittspridning. Därför väljer vi att skjuta så mycket som möjligt av underhållet på framtiden, i takt med att vaccinationsprogrammet trappas upp, säger Jan Carlsten. Det innebär att Kirunaverksamheten endast genomför livsuppehållande åtgärder i förädlingsverken KA1 och KK2 – som säkrar produktionen under några månader. Alla andra, icke akuta åtgärder, skjuts på framtiden. – Vi fokuserar på några få huvudaktiviteter och prioriterar bland annat avgaspannan i KK2 och flotationen i KA1. Det handlar om underhållsinsatser som vi inte kan vänta med om vi ska kunna fortsätta producera utan att riskera vår arbetsmiljö och anläggning, säger Jan Carlsten.  Med andra ord kommer anläggningarna stannas ytterligare en gång under hösten och förhoppningsvis i ett friskare läge. – Nu om någonsin är det viktigt att hålla i och hålla ut. Vi får inte snubbla på mållinjen och inte släppa garden för till syvende och sist handlar det om hur du och jag agerar för min och din hälsas skull. Jag tror det är jätteviktigt, att påminna sig själv och sin omgivning om restriktionerna för det handlar om omtanke för dig själv och dina medmänniskor.

Underhållsarbetena i förädlingsverken är en nyckelaktivitet för att LKAB ska kunna fortsätta producera, bygga välfärd, skapa jobb och betala skatter. Grunden för det är trygga och säkra arbetsplatser. Det är viktigare än allt annat och därför kommer säkerheten alltid först. – Det här beslutet är ingen ekonomisk vinst men har ett mycket större värde som inte går att mäta i pengar. Vi tar det här beslutet för att minska risken för smittspridning samtidigt som vi fortsätter hålla hjulen snurrande.

 

LKAB_Personal_KRN_200519_1229_RGB (2).jpg

Jan Carlsten, förädlingschef på LKAB i Kiruna.