Kiruna rustar inför underhållsstoppet

31 augusti 2020
Jan Carlsten
Jan Carlsten, förädlingschef på LKAB i Kiruna.

Den 20 september inleds underhållsarbetena i förädlingsverken KA2 och KK3. Det ställer krav på särskilda restriktioner kopplade till covid-19. – Smittorisken är inte på något sätt över och därför tar vi kraftfulla tag för ett säkert underhållsstopp, säger Jan Carlsten, förädlingschef på LKAB i Kiruna.  

Underhållsarbetena i förädlingsverken KA2 och KK3 är det tredje underhållsstoppet som Kirunaverksamheten genomför under pandemin. Det ställer krav på särskilda restriktioner kopplade till covid-19. – Vi förhåller oss till myndigheternas rekommendationer och genomför en rad begränsningar i verksamheten för att bromsa smittspridningen. Det har fungerat bra och de tidigare underhållsstoppen är ett kvitto på att vi kan arbeta på ett tryggt och säkert sätt, säger Jan Carlsten och fortsätter; – Men risken för smittspridning är inte på något sätt över och vi behöver ständigt påminnas om vikten av att arbeta säkert – i alla lägen.Därför genomförs en rad åtgärder för minskad smittspridning, till exempel kommer baracker placeras ut för att utöka ombytesmöjligheterna för LKAB:s leverantörer. Åtgärderna syftar till att reducera de sociala kontaktytorna och därför sker all samordning i betydligt mindre former och i huvudsak digitalt. – Vi genomför också insatser för utökad städning i allmänna utrymmen och ser till att tvättmöjligheter finns lättillgängliga för alla som arbetar hos oss, säger Jan Carlsten.  

Underhållsstoppet i KK3 och KA2 genomförs i en tid där covid-19 inte utgör det enda hotet mot LKAB:s verksamhet. Den 18 maj inträffade en stor seismisk händelse i Kirunagruvan som fått konsekvenser för rågodsförsörjningen till förädlingsverken. Två av elva produktionsområden är fortsättningsvis avstängda vilket innebär att rågodsförsörjningen till viss del täcks upp från Svappavaara. – Vi har arbetat hårt för att bibehålla vår verksamhet i en tid där det betyder så mycket, för Kiruna och för samhället i stort. Det är en stor utmaning men vi behöver fortsätta fokusera på framtiden och därför är underhållsstoppet så oerhört viktigt. Stoppet säkerställer vår produktion framåt, säger Jan Carlsten.  Med andra ord är underhållsstoppet en nyckelaktivitet för att LKAB ska kunna fortsätta producera, bygga välfärd, skapa jobb, betala skatter och vara en aktiv medspelare i samhället.  – Vi kommer göra allt vi kan för ett så säkert och tryggt stopp för alla som arbetar hos oss. Det är det absolut viktigast, våra medarbetares och kollegors hälsa, säger Jan Carlsten.

Underhållsarbetena inleds söndagen den 20 september och beräknas pågå till och med måndagen den 19 oktober. Stopptiden är något längre än vanligt eftersom kylarbytet i KK3, som är en omfattande arbetsinsats, kommer att genomföras. 

Exempel på åtgärder kopplat till underhållsstoppet: