Hög seismisk aktivitet i Malmberget 6 oktober 2015

6 oktober 2015

Det är just nu hög aktivitet i Malmberget med flertalet stora händelser från klockan 08.50 och framåt.

Det är just nu väldigt hög aktivitet i Malmberget med flertalet stora händelser från klockan 08.50 och framåt.

Största magnitud på den lokala skalan preliminärt 2,1 lokaliserat till Printzsköld hängvägg 590 meters avvägning. Högsta vibration i samhället Sveavägen 7: 5,35 mm/s.

Produktionsområdena Printzsköld, Hoppet och Alliansen är avstängda på grund av den höga seismiska aktiviteten.

UPPDATERAD INFORMATION 6 oktober kl 14:00

Totalt fem händelser över magnitud 1,5på den lokala skalan har inträffat i Malmberget kl 08:49-09:00. Den största händelsen var på magnitud 2,4 kl 08:49. Händelserna lokaliserades till Printzsköld hängvägg på 550-700 meters avvägning.

Inga kända skador i nuläget, fullständig besiktning utförs av bergmekaniker innan de avstängda områdena öppnas. Malmkropparna Printzsköld, Hoppet och Alliansen är avstängda tillsvidare.

Det inträffade också ett flertal mindre händelser som även de känts av i samhället och i gruvan.