Geoteknisk borrning i Malmberget

28 april 2017
Person sitter på huk.
Ingemar Abrahamsson, erfaren diamantborrare, tar upp borrkärnor för analys.

En serie borrningar med geotekniskt syfte har inletts mot malmkroppen Fabian i Malmberget. Det första hålet i en serie om sex planerade borrhål har påbörjats vid Hertiggatan. De övriga borr­hålen anläggs ned mot Trädgårdsvägen, som stängs i sommar när LKAB:s industriområde flyttas ut.

– Vi genomför diamantborrningar för att öka kunskapen om berget ovanför den stora malmkroppen Fabian. Borrhålen blir inte så djupa, 150–200 meter preliminärt. Vi vill veta mer om bergets beskaffenhet, säger Thomas Savilahti, bergmekaniker.

Vid området kring Fabian har både seismiska händelser och markpåverkan iakttagits.– Vi vet att jordlagret är tjockt. Vi vill veta mer om bergets kvalitet under jordlagret. Ökad kunskap ger ökad förståelse om geologiska förutsättningar och om vad vi kan förvänta oss i området när brytningstakten ökar och malmbrytningen går på djupet, säger Thomas Savilahti.

Genom diamantborrning tas borrkärnor upp som undersöks av LKAB:s geologer. Analyserna blir viktiga. De talar om bergets kvalitet ovanför malmkroppen. Om det finns nya indikationer på malmkroppens utbredning så kan det ge anledning till utökade undersökningar.– Vi letar framför allt efter strukturer, dåligt berg eller eventuella okända krosszoner. Nya kunskaper om det ytliga berget kan påverka både gruvbrytningen och ge förklaringar till påverkan på omgivningen, säger Thomas Savilahti.

De planerade borrhålen sträcker sig från Hertiggatan och Norra Kungsallén ned över Trädgårdsvägen.– Behövs det så kan det bli fler borrhål i området.– Vi har en nära kontakt med LKAB:s ledning för samhällsomvandlingen. Allt vi gör påverkar ju omgivningen, säger Thomas Savilahti.