Geofysiska mätningar norr om Kiruna centrum

5 oktober 2018

Geofysiska mätningar genomförs under oktober 2018 i området mellan Kiruna och Kurravaara. Syftet är testa ett nytt mätsystem för malmprospektering.

Mätningarna är ett samarbete mellan LKAB, Münsters Universitet, Luleå Tekniska Universitet och andra aktörer. 

Under mätningarna används både installationer på markytan och helikopterburna instrument. Vi ber er att respektera varningsanordningar och att inte vidröra några kablar eller mätstationer. Strömförande kablar är markerade med varningsskyltar och röd-vita band, enligt bild nedan. Mätstationerna består normalt av en aluminiumbox och olika sensorer inom en radie av cirka 30 meter från boxen. Under mätningarna kommer personal att röra sig i terrängen för att övervaka alla anordningar.

Helikoptern kommer att flyga över området i ett rutmönster. Under helikoptern hänger ett mätinstrument på en höjd av 50 – 90 meter över markytan. Flyghastigheten är círka 120 kilometer i timmen. LKAB:s förhoppning är att mätningarna inte ska medföra några störningar för de som vistas i området. Vid eventuella synpunkter eller frågor vänligen kontakta någon av kontaktpersonerna nedan.

Kontaktpersoner:

Niklas Juhojuntti, LKAB, 0980-535 18Viveka Nordanfjäll Roslin, LKAB, 0980-687 05