Gång – och cykelväg längs gamla E10 i Kiruna avvecklas

26 maj 2020
Karta över gång- och cykelvägar i Kiruna
Stängseldragning längs LKAB:s industriområde vid gamla E10 påbörjas sommaren 2020.

Gång- och cykelvägen mellan Silfwerbrandsgatan och Stationsgatan i Kiruna är öppen förgångtrafikanter och cyklister, trots att den parallella E10 stängdes för biltrafik i april. LKAB bevakar kontinuerligt området och skulle oväntade markrörelser uppstå kommer nya beslut att tas.

I april stängde Trafikverket del av E10 på grund av markrörelser och trafiken leddes om via Hjalmar

Lundbohmsvägen. Gång- och cykelvägen är dock fortsatt öppen och kommer att så förbli tills LKAB börjar förbereda för att sätta upp staket längs industriområdet. Detta arbete kommer att inledas när det blir barmark.

– Det finns flera gång- och cykelvägar som ansluter, så när vi väl stänger hoppas jag att hundägare, cyklister och andra som rör sig i området snabbt kommer att hitta nya favoritstråk, säger Joel Ahlquist, LKAB:s projektledare för avveckling i Kiruna.

Under sommaren kommer det även att hända saker i den nyaste delen av Gruvstadsparken, dvs området varifrån 16-mannabostäderna flyttades hösten 2019.

– Här ska det bland annat bli en pumptrackbana i naturmiljö och en pulkabacke. Aktivitetsparken, som vi kallar det, ska bli färdig i höst, säger Joel Ahlquist.