Fortsatt förväntad uppblockning i Malmberget

10 augusti 2017

LKAB kunde under onsdagen den 9 augusti konstatera att malmkroppen Fabians takskiva har fortsatt att blocka upp och att en ny uppblockning har skett ungefär 100 meter norr om hålet som blockade upp i juni.

Hålet är cirka 20 meter i diameter och ligger ungefär 110 meter från staketet längs Spaljévägen i Malmberget, se bifogad bild.

Att marken sjunker ihop och blockar upp är en kontinuerlig process och en konsekvens av att LKAB bryter och lastar malm. Området som berörs påverkas av brytning i malmkroppen Fabian på nivåerna 830, 855, 880, 905 och fortsatta markdeformationer är att förvänta. LKAB bryter inte under bostäder.

Staketet flyttas under sommaren och både Trädgårdsvägen och Spaljévägen kommer att stängas. Uppblockningen har inte föregåtts eller gett upphov till några större seismiska händelser. Det finns dock risk för ökad damning i området.