Seismiska händelser i Malmberget 17-18 mars 2012

19 mars 2012

Flera skakningar under helgen 17-18 mars.

Under den senaste tiden har en serie skakningar registrerats från Fabianhålrummet i Malmberget.

I helgen registrerades ett 50-tal mindre skakningar. Händelserna sätts i samband med att den s k takskivan ovanför hålrummet successivt tunnas ut i enlighet med det förväntade förloppet innan uppblockning sker av hålrummet. Uppblockningen väntas ske i riktning mot Kaptensgropen.

Under vecka 3 i januari i år genomfördes en scanning av hålrummet ovanför malmkroppen Fabian.Resultatet visade då att takskivans tjocklek var 43 meter. Någon ny mäting har inte kunnat genomföras därefter.

 Vid en kommande uppblockning till markytan förväntas viss damning, buller samt vibrationer uppstå.

Information om Fabianhålrummet ges löpande vid LKAB Informationskontor i Malmberget och på www.lkab.com.