Flera steg närmare en lösning på Block 22

11 december 2020
Just nu drivs nya ortar mot Block 22 och arbetet har kommit en bra bit på vägen sedan de första metrarna gjordes i november.

När brytningen sker på allt större djup ökar också bergsspänningarna. Därför är insatser inom ramen för ökad bergsäkerhet en central fråga för gruvproduktionen. – Hög säkerhet är avgörande för en effektiv gruvbrytning, säger Nils Stenberg, Gruvchef på LKAB i Kiruna.

I grund och botten handlar alla aktiviteter inom ramen för ökad bergsäkerhet om att utveckla och implementera lösningar för en ännu säkrare och hållbarare gruva mot djupet. Därför pågår ett omfattande utvecklingsarbete – på flera fronter, för att angripa säkerhetsfrågan från flera olika infallsvinklar. Det handlar bland annat om en ny typ av bergförstärkning, åtgärder på spårnivån och minskade ortar, det vill säga; utrymmen i berget i form av till exempel vägar och verkstadsutrymmen. Däremot är frågan om produktionsområde 22 – det så kallade Block 22, högst prioriterat inom ramen för ökad bergsäkerhet. Block 22 har nämligen varit avstängt ända sedan den stora seismiska händelsen inträffade den 18 maj. Och det ställer till problem för produktionen. Produktionspausen i Block 22 påverkar alltså balansen i gruvan eftersom allt hänger ihop och följer ett mönster. Därför är en lösning på Block-22-frågan nyckeln till Kirunagruvan mot djupet.      – Vi måste komma i fas med Block 22. Och för att göra det måste vi fatta beslut om hur vi ska bryta ut blocket på bästa sätt, säger Nils Stenberg, gruvchef på LKAB i Kiruna.  

Med anledning av stilleståndet i Block 22 har en särskild projektgrupp satts samman – som ska att hitta en väg genom berget. – Vi arbetar med olika alternativ för att bryta ut Block 22. Däremot återstår det väldigt mycket arbete innan vi kan presentera en lösning. Allt handlar om säkerhet och om att välja det bästa alternativet utifrån den aspekten, säger Johan Aspvik, projektledare för åtgärder Block 22.  Projektgruppen undersöker möjligheterna att antingen bryta ut Block 22 genom konventionell skivrasbrytning, det vill säga; med den brytningsteknik som tillämpas i gruvan, men undersöker också andra brytnings- och layoutalternativ.   – Förhoppningen är att vi ska kunna presentera ett förslag i mars nästa år, säger Johan Aspvik.

Utöver säkerheten – som alltid kommer först, är tiden också en viktig faktorn att ta hänsyn till. Desto längre Block 22 går på tomgång desto större blir effekterna på produktionen eftersom de övriga blocken måste vänta in 22:an. Brytningen måste alltså anpassas till att blocken längst i norr och söder bryts i en snabbare takt medan blocken närmast 22 dra ner på takten. Med andra ord sätter tiden ramarna för gruvbrytningen. – Eftersom bergmekanik är ett väldigt komplext område behöver vi ta hänsyn till flera olika parametrar när vi tittar på en teoretisk lösning. Det handlar till exempel om att värdera alternativen utifrån våra bergförhållanden och spänningskoncentrationer, säger Nils Stenberg. Efter årsskiftet går projektet in i en ännu intensivare fas för att kunna presentera ett förslag i mars 2021.  – Det finns en jättestor kunskap och erfarenhet inom LKAB. Det handlar om att samla all den kompetens som finns för att gemensamt komma fram till ett väl underbyggt förslag. Just på grund av det här projektets betydelse för gruvan så känns det väldigt intressant och inspirerande att få vara en del av det här arbetet, säger Johan Aspvik.