Flera seismiska händelser i Malmberget 12 juni 2024 (uppdaterad)

12 juni 2024

Samtliga områden som varit avstängda är nu besiktade och utan synbara skador. Avspärrningarna är borttagna och områdena är öppnade för personal. Produktionslastningen är däremot fortfarande begränsad på Gunilla nivå 1023 på grund av risk för ökad seismisk aktivitet.

Under morgonen den 12 juni skedde ett flertal seismiska händelser, varav majoriteten lokaliserades till Gunilla takskiva på -800 m avvägning. Till följd av den ökade aktiviteten beslutades det som en säkerhetsåtgärd om att pausa produktionen i Gunilla malmkropp och personalen som befann sig där utrymdes. Det fanns inga tecken på skador i gruvan. Nu är områdena besiktade och inga skador upptäckta.

Nedan följer mer information om de enskilda händelserna:

Klockan 08:38, magnitud på 1,74 enligt lokala skalan

Klockan 09:08:28, magnitud på 2,1 enligt lokala skalan

Klockan 09:08:36, magnitud på 1,53 enligt lokala skalan

Klockan 09:08:41, magnitud på 1,13 enligt lokala skalan

Klockan 09:09:08, magnitud på 1,74 enligt lokala skalan

Klockan 09:09:10, magnitud på 1,55 enligt lokala skalan

Klockan 09:09:11, magnitud på 1,62 enligt lokala skalan

Klockan 09:09:25, magnitud på 1,42 enligt lokala skalan

Klockan 09:10, magnitud på 1,51 enligt lokala skalan

Klockan 11:51, magnitud på 1,68 enligt lokala skalan

Klockan 12:04, magnitud på 1,44 enligt lokala skalan