EU:s energikommissionär besökte HYBRIT-pilotanläggningen i Luleå

18 mars 2022
Martin Pei, SSAB, Kadri Simson, EU:s energikommissionär, Jan Moström, LKAB och Andreas Regnell, Vattenfall. Foto: Viveka Österman
Martin Pei, SSAB, Kadri Simson, EU:s energikommissionär, Jan Moström, LKAB och Andreas Regnell, Vattenfall. Foto: Viveka Österman

Kadri Simson, EU:s energikommissionär, besökte HYBRIT-pilotanläggningen i Luleå under sitt besök i Sverige för att uppleva världens första helt fossilfria värdekedja för järn- och stålproduktion. HYBRIT ägs gemensamt av SSAB, LKAB och Vattenfall.

Som energikommissionär ansvarar Kadri Simson för implementeringen av den europeiska gröna given inom energisektorn, särskilt inom ramen för Fit for 55-paketet. Under besöket uttryckte Hybrit-ägarna stöd för en snabb energiomställning som eliminerar beroendet av fossila bränslen.

SSAB, LKAB och Vattenfall uppmanar beslutsfattare att möjliggöra en snabb och grundlig beslutsprocess på EU-nivå med mål att gemensamt uppfylla EU:s klimatmål på den korta tid som återstår till 2030. Att minska osäkerheten och säkerställa rätt policyramverk för att stödja den gröna omställningen mot koldioxidneutralitet till år 2050 kräver ett starkt Fit for 55-paket. Betydelsen av att befintlig lagstiftning går i linje med de senaste EU-klimatmålen diskuterades också, eftersom den behöver tydliggöras för att stimulera investeringar.

– Pilotanläggningen HYBRIT i Luleå tar imponerande steg mot energiomställning och bidrar till en bredare ekonomisk och industriell förnyelse av norra Sverige. Piloten driver utvecklingen av en helt fossilfri värdekedja för järn- och stålproduktion. Den innovativa anläggningen kommer att ha en roll att spela i processen mot koldioxidneutralitet, säger Kadri Simson, EU:s energikommissionär.

– Vi var glada över att få välkomna Kadri Simson till HYBRIT och att kunna visa upp omställningen av en svår sektor i praktiken. Elektrifiering är en viktig möjliggörare för systemintegration, vilket leder till minskade koldioxidutsläpp inom många sektorer, däribland industrin. Under besöket diskuterades att det är viktigt att regelverket stöttar föregångare som HYBRIT. Priset på utsläppsrätter inom EU:s ETS-system är fortsatt ett viktigt politiskt verktyg för att stimulera investeringar i fossilfria tekniker. All fossilfri elproduktion är nödvändig för att det ska bli möjligt att skala upp produktionen av fossilfri vätgas, säger Andreas Regnell, SVP Strategic Projects, Vattenfall (styrelseordförande Hybrit).

– För att vi ska kunna ställa om till fossilfritt är det viktigt att regelverket utformas så att industrin kan använda all tillgänglig, befintlig och kommande förnybar energi för vätgasproduktion. Tillståndsprocesserna inom alla områden måste också bli betydligt effektivare än de är idag, säger Jan Moström, vd och koncernchef för LKAB.

 – Det var ett nöje att få välkomna kommissionär Kadri Simson till Luleå och diskutera de möjligheter som HYBRIT värdekedjans minskade koldioxidutsläpp innebär för ägarbolagen och SSAB:s kunder. SSAB leder den gröna omställningen i stålindustrin, och med stöd i de genombrott som redan har gjorts vill vi påskynda omställningen och därmed minska vårt koldioxidavtryck ännu snabbare, nu med siktet inställt på runt 2030. Omställningen kräver dock ett regelverk som möjliggör att de aktörer som går före prioriteras och som har ett ökat fokus på en konkurrenskraftig och optimerad integrering av vätgasproduktion och lagring med elnätet, samt en utökning av vindkraften, säger Martin Pei, CTO SSAB.

Hybrits policyrekommendationer för Fit for 55-paketet

Ett möjliggörande ramverk för hela EU som sänder en tydlig prissignal gällande kodlioxid och säkerställer en rättvis spelplan både inom och utanför den interna marknaden, för föregångare som utvecklar banbrytande tekniker, tar risker och gör gröna investeringar.

  1. EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) och förslaget om en gränshandeljusteringsmekanism för koldioxid (CBAM) måste spela en central roll i minskningen av koldioxidutsläppen i de sektorer de omfattar, eftersom båda dessa måste utformas på ett sätt som gör det möjligt att nå EU:s mål om en minskning på 55 procent till 2030.
  2. Inom EU:s ETS-system måste benchmark-systemet omformas så att olika tekniker kan konkurrera med varandra baserat på deras potential för koldioxidminskning. Systemet bör kunna garantera att banbrytande tekniker, som till exempel HYBRIT, inte behandlas orättvist jämfört med traditionella fossilbaserade tekniker, både inom EU och globalt.
  3. Utveckla ett effektivt policyramverk i syfte att skala upp produktion av fossilfri el och förnybar vätgas samtidigt som det tillhandahåller tydliga klassificeringskriterier.
  4. Skapa marknader för gröna produkter med stöd av ambitiösa definitioner och standarder för (i) fossilfritt stål och (ii) fossilfri vätgas för att säkerställa lika villkor för hållbara produkter, samtidigt som konsumenterna ges insyn.