Ett år efter skalvet i Kirunagruvan

9 juni 2021
Machine in tunnel
Nu finns ett inriktningsbeslut om hur block 22 ska brytas ut. Valet föll på skivrasbrytning.

Ett år har passerat sedan den stora seismiska händelsen inträffade i Kirunagruvan. Produktionen når fortfarande inte upp till tidigare nivåer och så kommer det att se ut ett tag framöver – tills dess att brytningen av produktionsområde 22 kommit igång.

Men vi tar det hela från början. I maj 2020 inträffade den största seismiska händelsen som någonsin registrerats i Kirunagruvan. Händelsens magnitud uppgick till 4,2 på momentmagnitud skalan och ett relativt stort område drabbades av skador, i mer eller mindre omfattning. Lyckligtvis skadades ingen medarbetare när stora delar av produktionsområde 22, det så kallade block 22, påverkades kraftigt. – Det är otroligt viktigt att vi kommer i fas med block 22 för det är också det området som ska brytas först ner mot djupet, säger Nils Stenberg, gruvchef på LKAB i Kiruna.

Det är alltså med gynnsamt, ur ett bergsspänningsperspektiv, om produktionsområdet i mitten av gruvan går i täten medan sidoblocken följer efter – likt en plogformation. Efter att den seismiska händelsen inträffade har ett omfattande analysarbetet pågått och parallellt med det har tillredningsarbetet, det vill säga anläggandet av nya tunnlar, kommit en bra bit på vägen. Den handlar alltså om helt nya ortmetrar, från block 15 och block 26 och på tre olika nivåer, för att komma åt malmen i block 22. – Istället för att återställa skadedrabbade områden väljer vi att driva nya ortar från nivå 1079, 1108 och 1137. Det går framåt och det tar tid. Därför kommer produktionen inte starta förrän nästa år, säger Nils Stenberg.

Det handlar om cirka 2000 nya ortmetrar och om ett betydande förstärkningsarbete för att komma i mål. Därför kommer produktionen ligga kvar på cirka 75 000 ton per dygn vilket är omkring 80 procent av produktionskapaciteten. – Bergspänningarna ökar mot djupet men vi kommer aldrig acceptera händelser av den här storleken och så här stora konsekvenser. Vi gör redan mycket för trygga och säkra arbetsplatser men vi behöver göra ännu mer för en säker och effektiv gruva mot djupet.

Och nu, drygt ett år senare och efter intensivt arbete, finns ett inriktningsbeslut om hur block 22 ska brytas ut. Valet har fallit på skivrasbrytning, den brytningsmetod som redan tilllämpas i gruvan. – Det är många duktiga människor som har jobbat med den här frågan, vänt och vridit på olika alternativ. I slutändan har vi valt skivrasbrytning, delvis för att vi är bra rustade för det. Det är ett beslut som jag känner mig trygg med och ett beslut som innebär att vi kan börja rätta till obalansen, säger Nils Stenberg.