En vecka efter fallolyckan i Svappavaara

3 augusti 2018

Det har gått en vecka sedan den tragiska fallolyckan i kulsinterverket i Svappavaara inträffade. Tiden som följt har varit omtumlande, svår och intensiv. Det har framförallt handlat om att försöka förstå det ofattbara – att en vän och arbetskamrat omkommit.

– Till att börja med går alla våra tankar till Julia Markströms familj och närstående, och även till hennes närmaste arbetskamrater i Svappavaara. Det här är en ofattbar tragedi, det absolut värsta som kan hända, säger Magnus Arnkvist, direktör för Division Södra. Tiden som följt efter olyckan har varit intensiv. Det har primärt handlat om att slå vakt om säkerheten för alla som vistas inom LKAB:s område. – Arbetet med Säkerheten först är något vi tar på största allvar. Vi har fortfarande en lång väg att vandra innan vi är där vi vill vara, men vi är fast övertygade om den inriktning vi valt. Alla ska kunna känna sig trygga och säkra på jobbet. Det här är ett stort misslyckande för oss på LKAB, säger Magnus Arnkvist. 

Direkt efter fallolyckan spärrades det aktuella området av, likväl som en del andra gångvägar i kulsinterverket. Områdena är fortsatt avspärrade och inga obehöriga får beträda gångvägar och gallerdurkar som ska inspekteras. – Vi är fortfarande fullt upptagna med att försöka normalisera arbetsplatsen, säger Anders Björnström, platschef för LKAB:s verksamhet i Svappavaara.  Sakta men säkert har organisationen påbörjat arbetet för att återuppta verksamheten igen. Det handlar i första hand om att förbereda gångvägar och gallerdurkar för inspektion.  – Det är ett omfattande arbete som pågår och som kommer att pågå under en lång tid framöver. Tillsammans med medarbetarna, vår interna inspektör och besiktningsmannen har vi gjort en riskanalys och en plan för besiktningen, säger Anders Björnström. Ingen får beträda området utan fallselar innan besiktning är utförd och nödvändiga åtgärder vidtagna.– Vi kan fortfarande inte säga när verket kommer att starta igen – vi startar när vi är klara. Produktionen har ingen som helst betydelse i det här läget. Det ska vara tryggt och säkert innan vi startar verket igen, säger Anders Björnström.

Parallellt med inspektionsarbetet fortlöper Polisens, Arbetsmiljöverkets och LKAB:s interna utredning av händelsen. Eftersom utredningarna pågår är det för tidigt att uttala sig om några direkta orsaker till händelsen. – Nu måste vi göra allt vi kan för att ta lärdom av det tragiska som har hänt och se till att det aldrig sker igen. Vi på LKAB kommer att medverka fullt ut i Polisens och Arbetsmiljöverkets utredningar av händelsen, samtidigt som vi genomför egna utredningar för att utröna vad som har hänt och vilka åtgärder som ska tas. Det gäller allt från att undersöka skicket på anläggningen, titta på om något kan ha varit felmonterat till att se över säkerhetsrutiner. Vi ska verkligen gå till botten med det här, säger Magnus Arnkvist.