Seismisk händelse i Kiruna 7 september 2011

7 september 2011

En seismisk händelse med magnitud 1.3 på den lokala skalan inträffade idag den 7 september kl 05:56 i block 25.

Händelsen lokaliserades till nivå 952. Området besiktas av bergmekaniker och skador i form av bergutfall har rapporterats i block 25/993.

Lastning pågick i området men den ort där bergutfall inträffade var avstängd för förstärkning sedan 5 september.

Inga personskador har rapporterats.