En ny markdeformation har uppstått i Malmberget

14 juni 2017

Malmkroppen Fabians takskiva har fortsatt att blocka upp och en ny uppblockning kan konstateras ungefär 100 meter från staketet som går längs med Spaljévägen i östra Malmberget.

– Vi har kunnat se sprickor i området efter snösmältningen och att det uppstår hål som det här är både vad vi önskar och förväntar oss, säger Tomas Savilahti, 1:e forskningsingenjör på LKAB.

Första kollapsen av Fabians takskiva skedde för fem år sedan och till skillnad från den senaste deformationen var det i samband med en ökad seismisk aktivitet.

– Att marken sjunker ihop är en kontinuerlig process och en konsekvens av att vi lastar ut berg när vi bryter järnmalmen. Den här uppblockningen har inte föregåtts eller gett upphov till några större seismiska aktiviteter och är alltså precis det vi önskar, säger Tomas Savilahti.

En konsekvens av detta är att området får en ökad risk för damning. Området som berörs påverkas av brytning i malmkroppen Fabian och nivåerna 830, 855 och 880 och fortsatta markdeformationer förväntas.

– Det är brytningsplanen som just nu sträcker sig fram till 2030, malmkroppens storlek och mätningar som vi utgår ifrån när vi beräknar deformationsprognoser, det i sin tur är sedan underlag för beslutet av staketets placering, säger Tomas Savilahti.

Staketet ska flyttas i sommar och både Trädgårdsvägen och Spaljévägen kommer att stängas. LKAB bryter inte under bostäder.