Gruvproduktionen fortfarande på sparlåga

6 oktober 2022

Gruvproduktionen går fortfarande på sparlåga efter att den stora seismiska händelsen inträffade för drygt två år sedan. Block 22 – produktionsområdet i mitten av gruvan, står stilla och beslut om hur gruvan ska brytas mot djupet fattas i slutet av året.

Bergförstärkning i Kirunagruvan efter den stora seismiska händelsen som inträffade i maj 2020.

Frågan om Block 22 och avsänkningen mot djupet har varit högst aktuell ända sedan den stora seismiska händelsen inträffade i maj 2020. Till att börja med har återställningsarbetet av det skadedrabbade området genomförts och parallellt med det har ett omfattande analysarbete gjorts. Dessutom har en internationell expertgrupp kopplats in för att frågan om hur Block 22 ska brytas ut är central för hela gruvan.
– Inget produktionsområde är oberoende av något annat. Allt hänger ihop och brytningen behöver följa ett mönster. Det handlar om att upprätthålla en balans och därför är det så viktigt att planera brytningen och att bryta enligt den planen, säger Joel Kangas, gruvchef på LKAB i Kiruna.    

När arbetet med Block 22 går in i nästa fas, i ett produktionsskede, är det några alternativ som vägs mot varandra. Eftersom det handlar om en komplex fråga där en smal malmkropp, en varierande geologi och struktur spelar roll är det en svår nöt att knäcka. Det finns helt enkelt ingen enkel lösning på en svår fråga där säkerhet och effektivitet är de absolut viktigaste parametrarna att ta hänsyn till.
– Vi har fått en betydligt större kunskap om berget, de bakomliggande orsakerna och om området genom bland annat tunneldrivningarna. Analysarbetet och den utökade instrumenteringen är en värdefull input till kommande beslut, säger Joel Kangas och fortsätter;
– Genom ökad kunskap har det också blivit tydligt att vi behöver värdera de olika alternativen närmare. Det gör vi med utgångspunkt från bland annat bergförhållandena och spänningskoncentrationerna.

Produktionsområde 22, det så kallade Block 22, ligger i mitten av gruvan.

Utöver möjligheten att bryta ut Block 22 genom konventionell skivrasbrytning, det vill säga; med den brytningsteknik som tillämpas i gruvan, är andra brytnings- och layoutalternativ också aktuella.    
– I grund och botten handlar alla insatser om säkerhet, om att utveckla och implementera lösningar för en säkrare och hållbarare gruva mot djupet. Därför har vi också ett nära samarbete med den externa expertgruppen för att verkligen säkerställa att vi tar rätt beslut. För vi ska fatta det bästa möjliga beslutet, nu och för framtiden, säger Joel Kangas.   

Text: Josefine Ejemalm