Byggnaden Kupolen i gamla Kiruna centrum töms

5 juli 2023

Avvecklingen av Kirunas gamla centrum pågår, med utflyttningar och rivningar. Fastigheten Kupolen skulle ha tömts under hösten, men sedan rörelserna i huset blivit för stora sker utflyttning redan nu.

LKAB mäter markrörelser på de områden som kommer att påverkas av gruvbrytningen och gör utifrån resultatet prognoser för när avveckling ska ske. Dessutom utförs besiktningar av fastigheter som ligger nära berörda områden. Det är vid de besiktningarna som rörelserna i Kupolen bedömts så stora att de verksamheter som är hyresgäster nu har ombetts att flytta ut, några månader tidigare än planerat.

– Vi gör det här som en säkerhetsåtgärd, vi har tät bevakning på fastigheten och konstruktionsexperter inkopplade som hjälper oss göra bedömningar. Vi kommer att bistå de verksamheter som ännu finns kvar på alla sätt vi kan i flytten, säger Therese Lindroth, sektionschef på LKAB:s enhet för samhällsomvandlingen.

Verksamheterna flyttas till ersättningslokaler i nya centrum eller till en tillfällig lösning i väntan på att nya lokaler ska färdigställas. LKAB ersätter flytten och de eventuella kostnader som uppstår för hyresgästerna.