Byggbar mark en nyckel för nya bostadsrätter

24 februari 2022
Foto: William Ekström
Foto: William Ekström

LKAB ska erbjuda bostadsrättsägare som måste flytta på grund av gruvan nybyggda bostadsrätter.– Den ekonomiska ersättning man får ska räcka till att köpa en ny bostadsrätt i vårt bestånd. För att lyckas med det behöver vi byggbar mark, säger Stefan Hämäläinen, direktör för samhällsomvandlingar på LKAB.

LKAB berättade 16 februari om planerna att bygga nya bostadsrätter. I Gällivare kommun har bolag som HSB, Riksbyggen, BoKlok och Lovikka bygg uppfört nya bostadsrätter, medan man i Kiruna inte fått så många aktörer att investera.

– LKAB har genom åren ersatt bostadsrättsägare ekonomiskt utifrån värdet på en nyproducerad bostadsrätt, vilket legat över den nivå som minerallagen kräver. Nu ser vi att priserna stigit kraftigt senaste tiden och att utbudet av lediga bostadsrätter är litet. Därför ska vi bygga själva, och låta de bostadsrättsägare som vill köpa en ny bostadsrätt till samma kvadratmeterpris som vi erbjuder i ersättning, säger Stefan Hämäläinen.

I Malmberget har en majoritet av bostadsrättsföreningarna sålt sina fastigheter till LKAB, i Kiruna återstår cirka hälften av de som kommer att påverkas av gruvbrytningen. LKAB:s planer på att bygga nytt gäller båda kommunerna.

– Krav har ställts på nyckel mot nyckel, att LKAB ska erbjuda nya fastigheter i utbyte mot de gamla, på samma sätt som vi gör till villaägare. Vi har utrett den frågan grundligt och ser att det skulle blir för komplicerat eftersom medlemmarna i bostadsrättsföreningar ofta har olika önskemål om sitt nya boende. Genom att vi bygger själva och erbjuder dem som vill att köpa nytt till samma prisnivå som ersättningen vi erbjuder blir effekten densamma som nyckel mot nyckel, säger Stefan Hämäläinen.

I en fortsatt dialog med bostadsrättsföreningarna ska LKAB nu utreda behov och önskemål för hur framtida bostäder ska utformas. Målet är också att bidra till ett generellt breddat utbud på bostadsmarknaden i Malmfälten, för att locka fler nya invånare.

– Vi har föreslagit för Kiruna kommun, där behovet kanske är störst, att starta ett snabbspår för att frigöra byggbar mark så vi och andra aktörer kan sätta spaden i backen så fort det bara går. I en tid då LKAB satsar rekordstort på verksamheten och miljarder på samhällsomvandlingarna måste det skapas bättre förutsättningar för befolkningen att öka, säger Stefan Hämäläinen.