Arbetsdomstolen slår fast LKAB:s rätt att värna utsatta medarbetare 

14 december 2022

LKAB har vunnit en arbetsrättslig tvist mot IF Metall och Gruvfyran. Målet gällde att LKAB avskedat en medarbetare som mordhotat en kollega och dennes familj. Arbetsdomstolen ger LKAB rätt.

Händelsen utspelade sig i slutet av 2021. Efter en arbetsplatsträff åt en arbetsgrupp middag och träffades efteråt. En medarbetare uttryckte då ett specifikt mordhot mot en kollega och dennes familj, att kollegan skulle köras över med bil och att föräldrarnas hus skulle sättas i brand. När det kom till LKAB:s kännedom gjordes en grundlig utredning med flera vittnen och följden blev att medarbetaren som uttalat hoten avskedades.

IF Metall och Gruvfyran valde att stämma LKAB inför Arbetsdomstolen med motiveringen att händelsen inträffat utanför arbetsplatsen. LKAB:s åsikt är att händelsen är relaterad till arbetet då utredningen visade att det finns en tydlig koppling till arbetsplatsen.

LKAB kan inte acceptera att hot, trakasserier, mobbning eller kränkningar förekommer på arbetsplatser och måste kunna tillhandahålla en god social arbetsmiljö för alla medarbetare. Att hota sin kollega och dennes familj är inte acceptabelt. Därför agerade LKAB genom att avskeda medarbetare eftersom denne inte levde upp till sina skyldigheter i anställningen.

– LKAB accepterar inte hot eller trakasserier. Trakasserier är en allvarlig arbetsmiljörisk. Vi måste ha möjligheten att reagera och hantera den här typen av skadligt beteende, även med de starkaste verktygen, som avskedande från anställningen, säger Monika Sammelin, områdeschef på LKAB i Malmberget.

Arbetsdomstolen skriver i domen (initialerna anonymiserade):

”Det fanns laga skäl för avskedandet av (NN), eftersom han grovt hade åsidosatt
sina åligganden mot bolaget genom att uttala hot till sin dåvarande kollega (MM).
Under alla förhållanden fanns det, på grund av nämnda förhållande, saklig grund
för uppsägning av (NN). Det var inte skäligt att kräva att bolaget skulle bereda
honom annat arbete hos sig.”
(…)
”(NN) hotade (MM) och dennes föräldrar genom att säga att han skulle köra över
(MM) med sin bil och bränna ner det hus där (MM):s föräldrar bor. Genom att hota
en kollega och dennes föräldrar till livet åsidosatte (NN) allvarligt sina
skyldigheter gentemot bolaget. Att (NN) var berusad när han uttalade hotet
innebär inte att det var eller framstod som mindre allvarligt.”

– Juridiken är tydlig, att hota en kollega till livet, oavsett var det har skett, är grund för avskedande. Ingen ska behöva vara rädd för att gå till jobbet. Domen från Arbetsdomstolen är en bekräftelse på att vi agerat rätt, säger Monika Sammelin.

Länk till domen:
https://www.arbetsdomstolen.se/sv/meddelade-domar/2022/2022-12-14-ad-2022-nr-55/