Alliansinfrakten renoverad – sista träbandgången i LKAB borta

8 februari 2019
Mikael Lindberg och David Alldén i den nyrenoverade bandgången.
Två personer i ett trångt utrymme.

Efter lång och trogen tjänst – nästan 60 år hann det bli – har den sista träbandgången i LKAB bytts ut. Nu är arbetsmiljö och anläggningssäkerhet bättre samt produktionen tryggad vid Alliansinfrakten i Malmberget.

Infrakten används för infordring av magnetit från skiparna till sovrings- och anrikningsverken och fraktar cirka 600 ton malm i timmen. Den gamla byggdes i början av 60-talet i trä; mörkt och dammigt, ingen tillgång till vatten för spolning och dessutom en brandrisk.– Vi har gjort det här främst av tre skäl: bättre arbetsmiljö, högre anläggningssäkerhet och för att säkra för framtiden. Det är ett så kallat 1:1-projekt. Vi ökar inte kapaciteten, men däremot tryggar vi produktionen, säger David Alldén, verkschef i Malmberget.– För oss kommer det här underlätta väldigt mycket i det dagliga arbetet, säger Mikael Lindberg, serviceman vid verksservice, som har hand om underhållet av bandgången.Det har varit ett omfattande arbete, med en prislapp på ungefär 73 miljoner kronor, men nu, fyra och en halv månad senare, är den sista träbandgången i LKAB utbytt och banden snurrar igen.– Under tiden infrakten stått stilla har malmen istället fraktats från allianslaven med truckar så produktionstakten har kunnat hållas, om än med lite ökade kostnader, säger David Alldén.

Bland andra förbättringar märks ytterligare en nödutgång, nya ställverk för att säkra upp elförsörjningen för infrakten och avlasta de gamla ställverken i sovringen samt djupare trågning i transportbanden och hydrauliska godsluckor till lavfickan, för att minska spill.– Vi har också installerat en magnetisk skrotavskiljare. Tidigare har vi kunnat få järnskrot hela vägen in i sovringsverket, vilket har slitit på utrustningen, till exempel genom att riva sönder band, och dessutom varit en arbetsmiljörisk. Nu slipper vi järnskrot som sticker fram bland malmen på bandet. Det är där vårt fokus har legat: arbetsmiljön för de som ska jobba i bandgången, säger Sven-Uno Andersson, byggledare.– Det är en mycket bättre och säkrare miljö för oss att vistas i, så vi är jättenöjda, säger Mikael Lindberg.