Agglolab producerar egen handdesinfektion

5 maj 2020
Två personer i labbmiljö
Thomas Johansson och Maria Rova, som skött mycket av det praktiska kring produktionen av handdesinfektion.

På Agglolab i Malmberget har man tagit initiativet att börja tillverka handdesinfektion. 650 liter har i en första omgång tillverkats, tappats upp och börjat distribueras ut till verksamheter inom LKAB.

Behovet av handdesinfektion är stort på många håll, så även i LKAB. På Agglomereringslaboratoriet i Malmberget, där man vanligtvis bland annat bedriver forskning och utveckling av LKAB:s pellets och dess process, såg man det behovet och beslöt sig för att starta egen tillverkning för distribution inom LKAB, och därmed minska trycket på handdesinfektion i samhället. Och intresset från verksamheterna har varit stort. Hittills, på ungefär två veckor, har man skickat ut drygt 500 liter handdesinfektion inom LKAB. – Thomas Johansson kom med idén i början av coronapandemin och vi diskuterade det för att se om det var okej och praktiskt möjligt att genomföra. Responsen från alla var jättepositiv – det är klart att vi ska göra det om det går, säger Maud Stenhult, sektionschef för TFA, Agglolab. 

Sedan dess har det jobbats hårt för att lösa allt det praktiska: få tag i det material som behövs och se till att lagar och regler som gäller för tillverkning och distribution av handdesinfektion efterföljs.– Själva tillverkningen är enkel, det är tre reagenser som ska mixas bara. Utmaningen har varit att lösa allt runt omkring, berättar Jörgen Rosenqvist, forskningsingenjör på Agglolab. Efter att handdesinfektionen tappats upp i flaskor ska det stå i 72 timmar innan det är redo för distribution, enligt de riktlinjer som WHO satt upp för tillverkning av handdesinfektion. – Det största problemet har egentligen varit att få tag i flaskor att tappa upp det i. Till slut hittade vi flaskor hos Åive som vi fått köpa. Där blev också en rolig bieffekt av det här, att kunna gynna ortens företag, säger Thomas Johansson, tekniker på Agglolab. 

Just nu pågår ett planerat underhållsstopp i Malmberget, och man ser över möjligheterna att fortsätta tillgodose verken och gruvan med handdesinfektion för att minska riskerna för smittspridning så länge det pågår:– Det handlar väl om flexibilitet och att vi värnar om varandra. För att skydda våra medarbetare och minska smittspridningen behövs handdesinfektion, och här hade vi möjligheten att ställa om verksamheten för att bidra, säger Maud Stenhult.

Thomas Johansson och Maria Rova, agglolab

Thomas Johansson och Maria Rova, agglolab. 

Jörgen Rosenqvist blandar handdesinfektion


Jörgen Rosenqvist blandar handdesinfektionen.