Seismisk händelse i Malmberget 9 juni 2023

9 juni 2023

Seismisk aktivitet i Malmberget 9 juni

Händelsen inträffade kl. 12:33:34 den 09 Juni och har lokaliserats till Fabian hängvägg på –879 meters avvägning. 
En seismisk händelse med en preliminär magnitud på 1,34 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget.