Materialteknik

Materialteknik är en grupp inom LKAB som utför materialtekniska undersökningar, exempelvis mikrostrukturundersökningar, hårdhetsmätningar och av kemisk sammansättning hos stål.

Laboratoriet är ackrediterat enligt ISO-EN 17025 med ackrediteringsnummer 1086. All information om prov och resultat hanteras konfidentiellt och inga uppgifter lämnas till utomstående personer eller organisationer utan uppdragsgivarens skriftliga tillstånd.

Kontakt

LKAB Materiallaboratoriet
Svartövägen 16
974 37 Luleå
0920-380 93