Misstänkta överträdelser

Vem som helst kan rapportera misstänkt brottslig verksamhet, oetiskt beteende eller andra överträdelser samt situationer som hotar liv och hälsa inom ramen för LKAB:s verksamhet.

Vi som arbetar på LKAB är skyldiga att följa bland annat svensk lag såväl som interna och externa riktlinjer som bland annat finns i våra styrdokument. Det är viktigt för oss på LKAB att bli varse när det inom ramen för verksamhet sker överträdelser för att vi ska kunna åtgärda beteenden, arbetssätt och händelser som kan skada LKAB, våra partners, leverantörer och medarbetare.

Om du är leverantör och har en specifik kontaktperson så kontakta i första hand denne, eller någon på våra avdelningar inom inköp, miljö, ekonomi eller juridik.

Är du med om situationer där våra medarbetare utövar brottslig verksamhet, agerar oetiskt eller på annat sätt gör överträdelser av exempelvis vår uppförandekod, svensk lag eller internationella riktlinjer så kan du också använda visselblåsarsystemet SpeakUp för att rapportera detta. Mer information om detta nedan.

Detta gäller även om du identifierar situationer där liv och hälsa kan stå på spel. Om risken för detta är akut så kontakta i första hand din närmaste chef eller kontaktperson, vakten på industriområdet eller vår växel så snart du har möjlighet.

Visselblåsare

Om inte de vanliga kontaktvägarna räcker till för att du ska kunna rapportera brott, överträdelser eller osäkra situationer så tillhandahåller LKAB också, i enlighet med internationella riktlinjer, möjlighet till anonym rapportering. Då använder du visselblåsarsystemet SpeakUp.

​Du kan antingen skicka in din rapport via en webbplats eller telefon. Som LKAB-anställd hittar du specifika uppgifter för detta på vårt intranät.

Nedanstående telefonnummer, koder och webblänkar används av allmänheten, samarbetspartners, leverantörer och andra externa. Lägg märke att alla uppgifter är specifika för respektive land.

Sverige

Norge

Finland

Hongkong

Kina

Nederländerna

Storbritannien

Turkiet

Tyskland

USA