Konferensbokning Ingenjörsvillan

Den som är värd på konferensen får inpassering till Ingenjörsvillan och ansvarar för att deltagarna kommer in och ut ur byggnaden.