Konferensbokning Forskningscenter

Den som är värd på konferensen ansvarar för att deltagarna kommer in och ut ur byggnaden.