Välkommen på samråd gällande tillstånd för Kiruna 28-29 november

Plats: Aurora kultur och kongress
Tid: 18.00-20.00

Program

18.00 Presentation av bland annat Magnus Backe, områdeschef och Joel Kangas, gruvchef om vår verksamhet och vad vår ansökan innehåller och betydelsen för verksamheten.