Välkommen på samråd gällande tillståndsprocessen för Kiruna 28-29 november

Plats: Aurora kultur och kongress
Tid: 18.00-20.00
Program:
18.00 Presentation av bland annat Magnus Backe, områdeschef och Joel Kangas, gruvchef om vår verksamhet och vad vår ansökan innehåller och betydelsen för verksamheten.