Ansökan om behörighet

Företagsuppgifter

Kontaktperson på företaget

En person på ditt företag som är LKAB:s kontaktperson.

Max. 20 characters

Personuppgifter för person som ansökan avser/gäller

Max. 20 characters

SSG SSG-utbildningen är obligatorisk för personer som ska utföra någon form av arbete inom LKAB:s verksamhetsområden. Saknar du aktuell utbildning kommer inpasseringsansökan att avslås. Saknar du SSG-utbildning? Gör så här: 1. Entreprenör går in på SSG:s hemsida via www.ssg.se 2. Registrerar in företaget med namn och organisationsnummer 3. Registrerar in kontaktperson för företaget 4. Registrerar in de personer som skall gå den grundläggande utbildningen, samt den lokala utbildningen (SSG Entré grundkurs samt LKAB Lokal utbildning) 5. När personerna genomfört utbildningarna skall detta sedan attesteras i systemet av kontaktpersonen på företaget personen jobbar på innan dessa blir godkända. 6. Inpasseringsansökan godkänns endast vid godkänd och attesterad utbildning Vid frågor gällande SSG, kontakta SSG via www.ssg.se.

Ansökan om behörighet avser

OBS! Denna ansökan ersätter tidigare ansökan. Fyll i samtliga områden och tillval som personen behöver behörighet till.

Beskriv arbetsuppgifterna, ange tidsperiod, orsak och till vilket eller vilka områden du ansöker till mer specifikt. Exempel: Ska utföra underhåll på gruvtruckar i Mertainen under perioden 2015-11-01 till 2016-11-01. OBS! Ansökan ersätter tidigare ansökningar och tillstånd. Detta innebär att tidigare och nya områden ska anges i din ansökan. Kontakta LKAB:s ServiceDesk via e-post servicedesk@lkab.com eller telefon 0980-71900 vid frågor som rör Ansökan om behörighet.